Bærekraft

ESG

AKA er en solid og tillitsvekkende eiendomsaktør med et tydelig fokus på samfunnsansvar og bærekraft. Mål og ambisjoner er integrert i daglig drift, og våre verdier gir oss de beste forutsetninger for å gjøre langsiktige og bærekraftige valg:

Imøtekommende

Vi ser mennesker og er vennlige og imøtekommende.

Fokuserte

Vi ser løsninger og er fokuserte på våre arbeidsoppgaver.

Pålitelige

Vi er til å stole på og ønsker å gjøre en best mulig jobb – hver dag.

Skreddersøm

Vi strekker oss langt for å komme fram til den beste løsningen i godt samspill med våre samarbeidspartnere.

 

bærekraftsmål

Våre ambisjoner

AKA har definerte bærekraftsmål som skal bidra til at vi kontinuerlig jobber helhetlig, langsiktig og systematisk med bærekraft. Mål og ambisjoner vil tilpasses fremtidige behov og lovreguleringer. Vi ønsker å møte samfunnets og våre interessenters behov og forventninger på en best mulig måte, i dag og i fremtiden. AKA skal rapportere i henhold til CSRD for regnskapsåret 2025.

Begrense klimaendringer

bærekraftige byer og lokalsamfunn
stoppe klimaendringer
samarbeid for å nå målene

Begrense klimaendringer

Kartlegge alle selskapets eiendommer for klimarisiko i løpet av 2024, herunder vurdering av nødvendige tiltak.

Energiforbruk

ren energi til alle
samarbeid for å nå målene

Energiforbruk

10 % av selskapets eiendommer skal ha solceller på tak i løpet av 2024. Resterende eiendomsportefølje skal kartlegges for muligheter for solceller på tak i løpet av 2024.

Alle AKAs bygg er og skal være energimerket. Selskapet har et mål om å kartlegge tiltak for energieffektivisering og mulig forbedring av energikarakter i løpet av 2024.

AKA skal foreta kartlegging av muligheter for krav til materialforbruk ved påbygg/ombygging av selskapets eiendommer.

Sirkulærøkonomi

stoppe klimaendringene
samarbeid for å nå målene

Sirkulærøkonomi

Krav til behandling av avfall ved påbygg/ombygging av selskapets eiendommer.

Krav til kartlegging av sirkulære løsninger/ombruk ved påbygg/ombygging av selskapets eiendommer.

Vann og marine ressurser

rent vann og gode sanitærforhold
samarbeid for å nå målene

Vann og marine ressurser

AKA stiller krav til at alle vaskehaller som er etablert/skal etableres på selskapets eiendommer skal ha sertifisering "svanemerket".

AKA har som mål å kartlegge muligheter for automatiske vannmålere på alle selskapets eiendommer i løpet av 2023/2024.

Sosiale mål og styring

mindre ulikhet
anstendig arbeid og økonomisk vekst
Samarbeid for å nå målene

Sosiale mål og styring

AKA stiller krav til at alle leverandører og forretningspartnere forplikter seg til AKAs etiske retningslinjer, herunder krav som stilles i åpenhetsloven.

AKA skal vurdere gaver/sponsorater lokalt og regionalt ut fra våre bærekraftsmål.


Sosiale forhold

Samfunnsbidrag

Den sosiale delen av bærekraftig utvikling handler om å sikre stabile og inkluderende samfunns- og arbeidslivsforhold. AKA er opptatt av å bidra til inkludering og livskvalitet, utvikling og vekst i Ringeriksregionen gjennom næringsutvikling og bærekraftig samarbeid i ulike organisasjoner, nettverk og utdanningsinstitusjoner.

I en årrekke har vi bidratt til å utvikle bredde- og toppidretten i Hønefoss Ballklubb. HBKs hjemmestadion, AKA Arena, ble bygget av AKA til sesongåpningen i 2009. En annen arena som har hatt stor suksess er Hønefoss Arena som til daglig fylles av idrettsglade unge og voksne innen turn, håndball, basketball, klatring m.m. Prosjektet Hønefoss Arena var et interkommunalt samarbeid mellom Ringerike, Jevnaker og Hole kommune, samt Fylkeskommunen, Idrettsrådet og AKA.

Sammen med Fontenehuset bidrar vi til arbeid med at unge voksne med psykiske helseutfordringer kommer ut av isolasjon og får en bedre og mer meningsfull hverdag. Sammen med Kirkens Bymisjon bidrar vi til at barn og unge med en forelder i fengsel kan få den støtten de behøver, og sammen med Blå Kors bidrar vi til aktiviteter og opplevelser for mennesker med psykiske helseutfordringer. Dette er samarbeid vi er svært stolte av.

Vi er også stolt sponsor av arrangementsaktøren TBA og spesielt deres barneshow Rockefroskene, ishockeyklubben Ringerike Panthers, sykkelrittet Ringerike Grand Prix, løpefesten Ringeriksmaraton, Frelsesarmeen, samt flere arrangementer med fokus på barn og unge - som alle beriker regionen vår på sin måte. 

AKA ønsker å bidra til meningsfulle arenaer som er til glede for mange. Vi oppfordrer regionale aktører til å sende oss en mail med kort informasjon om deres prosjekt, slik at vi kan vurdere dette opp mot våre kriterier og fokusområder når vi gjennomgår våre sponsorengasjementer hver høst.

Lokal og regional utvikling

Vi investerer lokalt

AKA er en gårdeier som skal eie og forvalte handelseiendommer. Lokalt på Ringerike er fokuset noe utvidet. I Hvervenmoen Næringspark gjennomfører AKA en omfattende utvikling.

Hvervenmoen ligger som en portal inn til Hønefoss med E16 som nærmeste nabo. Området inneholder allerede en rekke spennende virksomheter, og sammen med Ringerike sykehus er det nærmere 2 500 arbeidsplasser i området. Det langsiktige målet er å legge til rette for opp mot ytterligere 2 000 arbeidsplasser.

AKA fortsetter å gjøre investeringer i næringsparken. Våre planer inkluderer nye og spennende bygg av høy kvalitet. Det er investert betydelig i områdets infrastruktur, slik at veksten håndteres på en god og effektiv måte.

Velkommen til Hvervenmoen Næringspark!

Etisk forretningsstyring

Åpenhetsloven og etiske retningslinjer 

AKA er underlagt reglene i åpenhetsloven og vi arbeider med å sikre ivaretakelse av grunnleggende menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold og arbeider for å forhindre korrupsjon og bestikkelser. Vi setter krav til at våre leverandører og forretningspartnere følger våre etiske retningslinjer.

Allmenheten kan be om informasjon iht. åpenhetsloven §6 ved å sende en skriftlig henvendelse.

Ved brudd på våre interne og eksterne retningslinjer kan varsling foretas. Varslinger sikres anonymitet.

E-post for informasjon om åpenhetsloven og varsel er: varsel@aka.no.

Etiske retningslinjer for leverandører og forretningspartnere