Personvernerklæring AKA AS

Personvernerklæringen handler om hvordan AKA AS samler inn og bruker informasjon om besøkende på våre nettsteder. Erklæringen inneholder informasjon du har krav på når det samles inn opplysninger fra nettstedet vårt og generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger.

AKA AS, ved administrerende direktør, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på www.aka.no. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

 

1. Behandling av persondata

Når du besøker vår hjemmeside eller er i kontakt med oss i AKA AS vil vi behandle persondata om deg eller din bedrift. I denne personvernerklæringen vil du finne informasjon om hvilke persondata vi innhenter, hvorfor vi gjør det og dine rettigheter i forbindelse med dette.

Ovenfor våre samarbeidspartnere er vi Databehandler, og for våre ansatte og leverandører er vi Behandlingsansvarlig. I alle tilfeller sikrer vi at dine personopplysninger behandles i samsvar med gjeldende personvernlovgivning.

Ansvarlig for persondata er AKA AS ved administrerende direktør, Jane K. Gravbråten. Kontaktinformasjon til AKA:

Adresse: Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss
Organisasjonsnummer: 919 513 195
Telefonnummer: 32 12 14 20 
Nettside: www.aka.no

 

Hvem behandler vi persondata om?

 • Privatpersoner knyttet til bedrifter vi er i kontakt med
 • Samarbeidspartnere, leverandører, kunder etc.
 • Ansatte
 • Andre som er i kontakt med oss via epost, telefon, webside etc.

 

2. Innhenting, bruk og type persondata

Vi samler inn og behandler informasjon om deg avhengig av hvem du er og hvordan du kom i kontakt med oss. Dette for å oppfylle våre avtalte leveranser på vegne av deg og/eller våre andre samarbeidspartnere. I tillegg samler og behandler vi informasjon for å forbedre og sikre kvaliteten på våre produkter og tjenester.

Persondataene vi behandler kan inkludere, men ikke være begrenset til, følgende formål:

 • Besvare innkommende henvendelser. I slike tilfeller behandler vi persondata som navn, telefonnummer, epost adresse og annen relevant persondata som du har sendt oss i din henvendelse (som for eksempel står i din signatur).
 • Vanlige personopplysninger du oppgir til oss for eksempel når det inngås en avtale med oss
 • Administrere og forvalte våre samarbeidspartnere
 • Rekruttering av nyansettelser i AKA AS. Dersom vi mottar din CV, søknad referanser etc som inneholder forskjellig persondata om deg lagres disse basert på ditt samtykke. Du kan kalle tilbake ditt samtykke når som helst.
 • Persondata som er krevet for å sluttføre et prosjekt eller en ordre, dvs for eksempel persondata som er knyttet til en kontrakt eller avtale med deg og som er nødvendig for å sluttføre oppgaven.
 • Informasjon om bruk av vår hjemmeside: Vi bruker «cookies» for å registrere besøksstatistikk etc for å forbedre siden.
 • Nyhetsbrev, markedsføring og informasjon om vårt firma. I slike tilfeller behandler vi epost adresser og annen persondata som du har delt med oss frivillig. Bruk av persondata direkte eller indirekte til markedsførings formål skal bare finne sted dersom du har gitt ditt samtykke til det. Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke ved å kontakte oss.

 

Vi behandler bare personopplysninger om deg som er relevant og tilstrekkelig i forhold til formålene. Formålet med behandlingen er avgjørende for å vurdere hvilke personopplysninger om deg som er relevant for oss. Det samme gjelder omfanget av personopplysningene vi bruker. For eksempel bruker vi ikke flere personopplysninger enn det vi behøver for det spesifikke formål.

Foruten om dette kan lovgivning bestemme hvilke personopplysninger som er nødvendige å samle inn og lagre for vår virksomhet. Type og omfang av personopplysninger vi behandler kan være nødvendig for å oppfylle en kontraktsforpliktelse eller annen rettslig forpliktelse.

 

3. Hvem deler vi dine persondata med

Vi deler ikke eller sender dine persondata til andre uten at det er en lovpålagt hjemmel for å gjøre det.

Vi har databehandleravtale med de leverandører som behandler persondata for oss dvs for eksempel vår it leverandør eller regnskapssystem. De har til enhver tid ikke lov til å benytte seg av den informasjon som de har tilegnet seg gjennom vår virksomhet. Databehandleravtalen garanterer at de har implementert de egnede tekniske og organisatoriske parametere for å sikre persondata iht lov.

 

4. Hvor lenge oppbevarer vi dine data?

Vi oppbevarer og behandler dine persondata så lenge det er behov ift det formål de var innhentet for. Hvis vi oppbevarer dine persondata basert på ditt samtykke skal vi oppbevare de inntil ditt samtykke er tilbakekalt eller til det opphører. Persondata som vi oppbevarer ifm en avtale eller et prosjekt e.l. blir slettet innen rimelig tid dersom behovet for persondataene ikke lenger er relevant for formålet.

Overstående gjelder ikke i de tilfeller der vi er pålagt å oppbevare persondata over lengre tid.

 

5. Sikkerhet

Vi beskytter dine opplysninger

Vi har, og vil kontinuerlig tilpasse og utvikle vår informasjonssikkerhet slik at opplysningene dine er beskyttet. Disse tiltakene inkluderer;

 • organisatoriske (spesifiserte instruksjoner, rutiner og prosesser)
 • tekniske (maskinvare og programvare)

Hensikten er å sikre beskyttelse av dine personopplysninger mot sletting, tap, endring, uautorisert tilgang og publisering, og andre mulige sikkerhetsbrudd.

 

6. Dine rettigheter ift GDPR (Direktiv 95/46EC General Data Protection Regulation)

For å lese mer om dine rettigheter se www.datatilsynet.no 

 • Du har rett til, når som helst, å bli informert om hvilke personopplysninger av deg som vi behandler, hvor de kommer fra, og hva vi bruker dem til.
 • Du kan også få informasjon om hvor lenge vi beholder, og hvem som eventuelt mottar personopplysninger om deg. Du kan benytte dine rettigheter ved å kontakte oss.
 • Vi kontrollerer at personopplysningene vi behandler om deg ikke er falske eller misvisende.
 • Vi sørger også for å oppdatere dine personopplysninger
 • Hvis du mener at personopplysningene vi behandler om deg er uriktige, har du rett til å få de korrigert. Hvis dette er tilfelle, vennligst kontakt oss og informer oss om hvor uriktigheten er, og hvordan de skal rettes.
 • Fordi våre tjenester er avhengige av at opplysningene dine er korrekte og oppdaterte, ber vi deg om å informere oss om relevante endringer i opplysningene dine.
 • I noen tilfeller vil vi ha en forpliktelse til å slette dine personopplysninger. Dette gjelder for eksempel hvis du opphever samtykket ditt.
 • Dersom du mener at personopplysningene dine ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet vi har samlet dem for, kan du be om å få dataene dine slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at dine personopplysninger behandles i strid med lovgivning eller andre rettslige forpliktelser.
 • Når du kontakter oss med en forespørsel om å få dine personopplysninger korrigert eller slettet, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall vil vi foreta eventuelle endringer eller slettinger.
 • Vi vil slette dine personopplysninger når de ikke lenger er nødvendige i forhold til formålet som var grunnlaget for innsamlingen, behandlingen og lagringen.
 • Hvis du finner uoverensstemmelse mellom vår behandling av persondata og beskrivelsen som er gitt her, eller t vi på annen måte ikke overholder GDPR kan du klage til Datatilsynet. Vi vil sette pris på hvis du også informerer oss i AKA.
 • Du kan motsette deg behandling av dine personopplysninger når det ikke kreves av lovgivning. Hvis motsettelsen din er berettiget, vil vi sørge for at behandlingen opphører.

 

7. Drift & vedlikehold av nettsted

Catch Media AS er AKA AS sin databehandler, og er vår leverandør for utvikling og vedlikehold av nettstedet.

Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med tjenester på www.aka.no. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes i Norge av leverandøren hos Syse. Det er kun AKA AS, Catch Media og Syse som har tilgang til opplysningene som samles inn. En egen databehandleravtale mellom AKA AS og Catch Media AS regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles.

Vi har også en avtale om «offsite backup» der backup av våre data lagres. Denne driftes av Syse. Det foreligger en egen databehandleravtale mellom Catch Media og Syse for sikring av data i forbindelse med drift av webløsning.

 

Søk

AKA AS lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter på våre nettsteder i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Bruksmønsteret for søk lagres i aggregert form. Det er bare søkeordet som lagres, og de kan ikke kobles til andre opplysninger om brukerne, slik som til IP-adressene.

 

Del/tips-tjenesten

Funksjonen "Addthis" kan brukes til å videresende lenker til nettstedet på e-post, eller til å dele innholdet på sosiale nettsamfunn. Opplysninger om tips logges ikke hos oss, men brukes kun der og da til å legge inn tipset hos nettsamfunnet. Vi kan imidlertid ikke garantere at nettsamfunnet ikke logger disse opplysningene. Alle slike tjenester bør derfor brukes med vett. Dersom du benytter e-postfunksjonen, bruker vi bare de oppgitte e-postadressene til å sende meldingen videre uten noen form for lagring.

For å se hvordan Addthis behandler personlige opplysninger de får tilgang til gjennom sin tjeneste, se deres personvernerklæring.

 

Webanalyse & informasjonskapsler (cookies)

Google Analytics

Som en viktig del av arbeidet med å lage et brukervennlig nettsted, ser vi på brukermønsteret til de som besøker nettstedet. For å analysere informasjonen, bruker vi analyseverktøyet Google Analytics.

Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. AKA AS bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Google Tag Manager

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre brukeropplevelsen på våre nettsteder gjennom å tilpasse og tilby målrettet innhold. Til dette benytter vi Google tag manager

GTM er en liten kode som hjelper oss å spore brukeratferd gjennom våre nettsteder, og denne informasjonen flyttes anonymt inn i vår Google Analytics-konto.

 

Side- og tjenestefunksjonalitet

Det blir brukt informasjonskapsler i drift og presentasjon av data fra nettsteder. Slike informasjonskapsler kan inneholde informasjon om språkkode for språk valgt av brukeren. Det kan være informasjonskapsler med informasjon som støtter om lastbalanseringen av systemet slik at alle brukere blir sikret en best mulig opplevelse. Ved tjenester som krever innlogging eller søk kan det bli brukt informasjonskapsler som sikrer at tjenesten presenterer data til rett mottaker.

 

Rettigheter

Alle som spør har rett på grunnleggende informasjon om hvordan en virksomhet behandler personopplysninger. I denne erklæringen omtaler vi hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan de brukes. Dersom du er registrert i et av systemene til AKA AS har du rett på innsyn i dine egne personopplysninger. Du kan også be om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger. Kravet ditt vil bli behandlet kostnadsfritt og senest innen 30 dager. Alle henvendelser om innsyn i personopplysninger kan rettes til liv@aka.no.

 

Hvordan håndtere informasjonskapsler i din nettleser

På www.nettvett.no kan du lese om hvordan du stiller inn nettleseren for å godta/avvise informasjonskapsler, og få tips til sikrere bruk av internett.

 

Bruk av informasjonskapsler på www.aka.no:  Informasjonskapsler, formål og relevans

Informasjonskapsler (cookies) er små tekstfiler som plasseres på din datamaskin når du laster ned en nettside. På AKAs nettsider www.aka.no logger vi besøksinformasjon ved hjelp av informasjonskapsler. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dataene som samles inn via programmet, Google Analytics, brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av programmet, samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne.

 

Endringer

Dersom våre tjenester endres, eller det er oppdateringer i regler for personvernet vil det kunne endre informasjonen som fremkommer av dette dokument.

Publisert: 21.05.19, Sist endret: 21.06.2023