Små, men store

AKA er nå som før et lite selskap, med en liten stab, men med en omfattende virksomhet og en betydelig omsetning og inntjening. Se AKAs selskapsstruktur her.
 

 
Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,