Det mangler ikke på gode forslag

AKA forvalter store verdier. De er skapt gjennom et langsiktig og vellykket arbeid. AKAs vugge er Hønefoss – her har vi fortsatt vårt hjerte.

Vi er litt mer enn vanlig glad i kulturlivet generelt og idretten spesielt. AKA ønsker å bidra til utvikling og vekst i egen region. Ikke fordi vi plikter å gjøre det, men fordi det gir oss mye tilbake.

I en årrekke har AKA bidratt til å utvikle masse- og toppidretten i Hønefoss Ballklubb. Det har gitt oss mange gledesstunder, men også noen stupbratte følelsesmessige nedturer.

AKA har et nært forhold til Hønefoss Ballklubb. Det er ikke så intimt som mange tror, men det er lidenskapelig og bygget på patriotisme og kjærlighet til distriktet.

AKA ønsker å bidra til spennende arenaer – også til glede for næringslivet.

Fotballstadion AKA Arena, kontorbygget HM49 i Hvervenmoen Næringspark og regionens nye flerbrukshall Hønefoss Arena er noe av det AKA har brukt tid og krefter på de siste årene.

I tillegg mangler det aldri på gode forslag fra våre omgivelser til hva vi bør støtte. Vi har derfor noen enkle kjøreregler for hvordan vår lille stab skal forholde seg til de mange hyggelige sponsorforespørslene vi mottar.

I oktober hvert år tar AKA opp sine sponsorengasjementer til vurdering. Det betyr at vi ikke diskuterer nye engasjementer resten av året. Vi ber fremtidige samarbeidspartnere å forholde seg til dette.

Skriv et brev eller en mail til oss. Det kan du gjøre når som helst. I løpet av november vil alle bli besvart. Verken skriftlige eller muntlige henvendelser vil bli besvart ellers i året.

Det er kun regionale aktører som vil komme i betraktning, og prosjektet må ha et allmennyttig formål. Lenge leve ildsjelene og entusiastene!

Våre sponsorater er: Hønefoss Ballklubb, TBA Arrangementer, Frelsesarmeen, Ringeriksmaraton, Austjord Musikkorps, Tour of Norway og Ringerike Panthers.

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,