Rosa sløyfe-aksjonen 2018

 

 

4. oktober 2018

 

Rosa sløyfe-aksjonen har i år, som i fjor, fokus på senskader etter brystkreftbehandling. Mandag 8. oktober sørger Kreftforeningen, Brystkreftforeningen Ringerike og omegn, Sparebankstiftelsen og AKA for at saken får fortjent oppmerksomhet i Hønefoss.

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte forskning på sykdommen. Hvert å velges det ut et spesielt tema som får ekstra oppmerksomhet.

Kreftfri betyr ikke det samme som frisk. Dagens avanserte kreftbehandling redder og forlenger livet til flere enn noen gang tidligere – i dag overlever ni av ti brystkreft. Men så mye som en av tre overlevende sliter med senskader etter behandlingen.

Årets Rosa sløyfe-aksjon samler derfor også i år inn midler til forskning på senskader, med mål om at færre pasienter skal få nedsatt livskvalitet etter endt behandling for brystkreft. Det er et stort tema – med lite kunnskap.

For å gi brystkreftsaken fortjent oppmerksomhet i oktober, har Brystkreftforeningen Ringerike og omegn igjen tatt initiativet til å lyssette Oppgangssaga i Hønefossen i rosa. Oppgangssaga skal lyse i 14 dager fra mandag 8. oktober.

AKA er igjen stolt støttespiller til markeringen, og håper du møter opp på en stemningsfull lyssettingsseremoni 8. oktober klokken 18.30 i Nordre park.

Førsteklasses handelseiendommer til førsteklasses samarbeidspartnere Kontakt

 

 ,