Vi vil gjøre Hønefoss enda mer attraktiv!

Clemens Eiendom og AKA har store planer som de mener vil gjøre regionhovedstaden Hønefoss og Ringerike enda mer attraktiv.

Når ny vei og jernbane står klar i Ringeriksregionen i 2029, ønsker Clemens Eiendom og AKA å benytte de muligheter byen og regionen har og vil få. Illustrasjonen viser hvordan området kan være tenkt benyttet.
Når ny vei og jernbane står klar i Ringeriksregionen i 2029, ønsker Clemens Eiendom og AKA å benytte de muligheter byen og regionen har og vil få. Illustrasjonen viser hvordan området kan være tenkt benyttet.

Med etablering av ny vei og jernbane blir Styggedalen/Prestemoen den nye hovedporten til Hønefoss. Clemens og AKA ser stort potensiale i området, og ønsker utvikling av opplevelser, næring og attraksjoner som kan tiltrekke seg både tilreisende og lokalbefolkningen. Området vil bli et viktig knutepunkt for trafikk til og fra Oslo, Valdres/Hallingdal/Bergen, Vikersund/Drammen og Jevnaker/Gardermoen.

De to selskapene har innledet et samarbeid om utvikling av området. Målet er å skape en «stopp-effekt» – og en «reise til-effekt» for Hønefoss.

- Vi ønsker at flere skal oppleve Hønefoss og regionen som attraktiv, slik at de ikke bare kjører forbi men også reiser hit på besøk eller flytter til regionen – næringsdrivende så vel som private, sier daglig leder i AKA, Paal Haakensen.

Clemens og AKA har sett på hvordan området kan benyttes best mulig – for å danne grunnlag for enda mer arbeidskraft, innovasjon og utvikling i regionen. Selskapene ønsker å påpeke at det ikke dreier seg om ren handelsbasert næring.

Daglig leder i Clemens Eiendom, Bernt N. Skøien, forklarer: - Vi har som mål at området skal bygge opp under Ringeriksregionen som en arena for fremtidsrettet næring. - Dette kan dreie seg om næring som for eksempel innendørs matproduksjon, bærekraftig fiskeoppdrett eller logistikkbygg, samt ulike opplevelser og attraksjoner, som for eksempel klatrepark, opplevelsessenter, lekeland, egen brygge og ørretfiske i Storelva. Dette kan tiltrekke seg tilreisende så vel som lokalbefolkningen.

Daglig leder i AKA Paal Haakensen t.v. og daglig leder i Clemens Eiendom Bernt N. Skøien.

Illustrasjonen viser hvordan området kan være tenkt benyttet for opplevelser.

En av hovedføringene for utviklingen er at området skal supplere og ikke konkurrere med andre næringsområder, slik at regionen samlet kan tilby et bredt spekter av utviklingsformål for ny aktivitet.

Illustrasjonen viser hvordan området kan være tenkt benyttet for næring, og legge til rette for aktivt friluftsliv med blandt annet båt- og fiskebrygge.

Fellesprosjektet har regulert inn energistasjoner (morgendagens bensinstasjoner) på begge sider av den kommende 4-felts motorveien, tilknyttet avkjøringene til Rv. 35 mot Vikersund og dagens E-16 mot Hønefoss Syd. Her skal det tydeliggjøres at man ankommer Hønefoss med lyssøyler/portaler som ønsker tilreisende velkommen.

Med truck- og bobilstopp, samt matservering, er målet at området skal bli et naturlig stoppested for både privat- og yrkesreisende. Et turistsenter kan også etableres i tilknytning til energistasjonene, der byens og regionens aktører kan ha sitt «utstillingsvindu». Lokale produsenter/firmaer kan vise frem hva Hønefoss har å by på.

Mulighetsstudien som er utarbeidet legger vekt på at overordnet mål er å sette Ringerike på kartet som en pionerkommune for utvikling av fremtidens næringsområde – for bedrifter med fokus på samfunnsansvarlig utvikling. Området skal tilrettelegges for å ligge i tet på grønn og bærekraftig utvikling, og vil kunne realiseres når bane og vei er på plass i ca. 2029.

Illustrasjon av Energistasjonen sørgående i Styggedalskrysset. Styggedalen vil bli et viktig knutepunkt. Her illustrert med avkjøringen mot Rv. 35 Vikersund/Drammen mot vest, 4- felts motorvei sørover mot Sandvika/Oslo samt nordover mot Valdres/Hallingdal/Bergen og med ny avkjøring mot Jevnaker/Gardermoen. Østre avkjøring over jernbanebroen på dagens E-16 mot Hønefoss syd.