Vellykket plassering av nytt sikret obligasjonslån

AKA AS har gjennomført en plassering av et nytt sikret obligasjonslån på NOK 500 millioner med forfallsdato 17. september 2024.

Finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen er fornøyde med kapitalinnhentingen etter investorpresentasjoner både i Oslo og i Bergen.
Finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen er fornøyde med kapitalinnhentingen etter investorpresentasjoner både i Oslo og i Bergen.

Fra før av har AKA et obligasjonslån utstedt i 2017 med forfall 17. oktober 2022.

- Plasseringen var også denne gangen betydelig overtegnet, og nye store finansielle investorer ble med på laget. Det oppfatter vi som en tillitserklæring, sier finansdirektør i AKA, Jane K. Gravbråten. Nettoprovenyet fra det nye obligasjonslånet vil bli benyttet til å refinansiere eksisterende bankgjeld.

DNB Markets var tilretteleggere og Simonsen Vogt Wiig var juridisk rådgiver i forbindelse med plasseringen av det nye obligasjonslånet. Obligasjonslånet vil bli søkt notert på ABM.