Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Topplinjevekst utlignet effekten fra de mange renteøkningene

Økte inntekter fra KPI-regulering av leieinntekter og investeringer i eiendomsporteføljen, samt positive effekter fra rentesikringer, motvirket den betydelige renteoppgangen i 2023.

AKAs finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.
AKAs finansdirektør Thomas A. Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Samlet for 2023 var driftsinntektene i konsernet 698,9 mill. kroner, en vesentlig økning på 55,3 mill. kroner sammenlignet med 2022. Økningen mot fjoråret er i stor grad drevet av oppregulering av husleie og økte inntekter fra investeringer i kjøp av nye eiendommer og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje. Resultat før skatt var per desember 143,6 mill. kroner, noe som var 17,4 mill. kroner lavere enn i 2022. Overordnet kompenserte økt topplinje og positive effekter fra rentesikringer for en vesentlig økning i brutto rentekostnader, og resultatnedgangen mot 2022 var grunnet lavere inntekter fra salg av eiendom og finansielle investeringer.

- Det er gledelig å se at vår langsiktige rentesikringsstrategi gir ønsket effekt og gjør oss i stand til å fortsatt levere bunnsolid lønnsomhet i en periode preget av vesentlig økt rentenivå, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Høy inflasjon og økende renter medførte stor markedsvolatilitet som reduserte transaksjonsaktiviteten betraktelig, og presset yieldene oppover gjennom hele året. Transaksjonsvolumet for næringseiendom ble som en følge av dette historisk lavt i 2023, men med optimisme for økt aktivitet i markedet fremover.

- Det har over en lengre periode vært krevende å oppnå enighet mellom kjøper og selger, noe som har resultert i færre transaksjoner enn vi la til grunn i vårt investeringsbudsjett. Vi er meget godt fornøyde med at vi, til tross for krevende markedsforhold, før årsslutt var hovedinvestor ved inngåelse av avtale om kjøp av en rekke dagligvareeiendommer i Danmark, sier adm.dir. Jane K. Gravbråten.

Også i 2023 var det stor aktivitet knyttet til investeringer i eksisterende eiendomsportefølje med over 20 aktive prosjekter gjennom året. Arbeidet med etablering og videreutvikling av attraktive servicekonsept(er) på eiendommene er videreført, blant annet er det strategisk etablert ytterligere hurtigladere for el-bil ved selskapets typiske handelsdestinasjoner og på eiendommer som ligger «til og fra» utfartsområder, samt flere svanemerkede helautomatiske bilvaskehaller. I forbindelse med operasjonaliseringen av bærekraftstiltak jobbes det spesielt med prosjekter med formål om å redusere eiendommens klimaavtrykk og leietakers energiforbruk, og flere avtaler om etablering av solceller på tak har blitt inngått.

- I perioden med et stillestående transaksjonsmarked har vi planlagt og ferdigstilt en rekke lønnsomme prosjekter knyttet til eksisterende eiendommer i tett samarbeid med våre leietakere. I tillegg har vi fortsatt fokus på ytterligere forbedring av interne prosesser og rutiner samt IT-systemer for i størst mulig grad å være en proaktiv og effektiv forvalter av porteføljen, uttaler eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Per mars 2024 eier AKA, direkte eller indirekte, en portefølje bestående av 259 eiendommer og 556.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 909 mill. kroner, hvorav 56 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var 7,7 år og utleid areal var 99 %. Tallene inkluderer gjennomført overtakelse av 22 eiendommer i Danmark som AKA er teknisk og kommersiell forvalter av, og resterende 42 eiendommer i transaksjonen forventes overtatt ila. 2024.

 

Les AKAs delårsrapport for 3. tertial 2023 her.

 

Nøkkeltall AKA konsern per 31.12.2023

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per mars 2024