Terje på nye veier

Terje Dahlen fratrer sin stilling som utviklingsdirektør i AKA og blir assisterende rådmann og sjef for den nye strategi- og utviklingsavdelingen i Ringerike kommune.

Terje har gjort en fremragende jobb for AKA i seks år, med utvikling av hovedsakelig lokale prosjekter i Ringerike, spesielt i Hvervenmoen Næringspark.

Utviklingsdirektøren har hatt ansvar for å initiere, planlegge og gjennomføre utviklingsprosjekter, med kontakt inn mot blant annet leverandører, samarbeidspartnere og myndigheter som en del av prosessen. Han har i den forbindelse også vært tett på planene om Ringeriksbanen og ny E16, noe som blir svært sentralt i hans nye arbeidshverdag.

– Vi er utrolig stolte av og fornøyde med jobben som Terje har gjort i AKA, og synes det selvsagt er trist at en så hyggelig og dyktig medarbeider forlater oss, forteller AKAs daglig leder Paal Haakensen.

– Det er derimot ingen tvil om at Ringerike kommune har funnet rett mann og kommer til å nyte godt av Terjes kompetanse i en viktig fase av regionens fremtidige utvikling. På vegne av AKA vil jeg gratulere begge parter og ønske lykke til, smiler Haakensen.

– Vi vil nå bruke tiden fremover på å finne en god løsning vedrørende videre fremdrift i våre pågående utviklingsprosjekter. Det er viktig å understreke at alle prosjekter som Terje holder i, løper som normalt med Terje som kontaktperson frem til august, avslutter AKAs daglig leder.