Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Sterkt delårsresultat med rekordår i vente

AKA-konsernet leverer et sterkt resultat før skatt per 2. tertial 2021 på 186,4 mill. kroner, mot 203,3 mill. kroner i samme periode i fjor. Resultat før skatt fra underliggende eiendomsdrift øker med 23 mill. kroner (21,6 %).

AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten, finansdirektør Thomas A. Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen.
AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten, finansdirektør Thomas A. Simonsen og investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

Nedgangen i resultat før skatt mot samme periode i 2020 skyldes hovedsakelig høyere gevinst fra salg av eiendommer i fjor. - Korrigert for salgsgevinster ser vi at vår kjernevirksomhet leverer sterk vekst og bekrefter at vår eiendomsportefølje har stått seg godt gjennom de ulike fasene i pandemien, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Sammenlignet med fjoråret har underliggende resultat økt fra 106,4 mill. kroner i 2020 til 129,4 mill. kroner i 2021, en vekst på 21,6 %. - Den positive utviklingen er hovedsakelig drevet av økte leieinntekter fra gjennomførte eiendomsinvesteringer i 2020 og 2021, sier finansdirektøren.

Konsernet eide ved utgangen av 2. tertial 235 eiendommer og leide ut om lag 451.000 kvadratmeter til en årlig leie på over 669 mill. kroner (inkl. deleide selskaper). Eiendomsporteføljen til AKA har vist seg solid gjennom corona-pandemien, med bred omsetningsvekst blant leietakerne innen dagligvare, bredt vareutvalg og byggevare.

Nå som samfunnet gjenåpnes forventes det i flere bransjer en utflating i omsetning og i noen tilfeller tilbakegang. Målt mot «normalåret» 2019 er det likevel sterk vekst i kategoriene der AKA har sine leietakere, blant disse er dagligvaresegmentet som står for 58 % av konsernets leieinntekter.

Per 2. tertial 2021 har selskapet kjøpt syv eiendommer, og solgt to eiendommer. Totalt transaksjonsvolum i perioden er på 767 mill. kroner. AKA har etter periodeslutt gjennomført salg av to eiendomsporteføljer bestående av til sammen 12 handelseiendommer med en total eiendomsverdi på 480 mill. kroner.

- Samlet gevinst fra salg av eiendom i 2021 er estimert til størrelsesorden 275 mill. kroner, og vil prege årsresultatet som er estimert til å overgå fjorårets resultat (257,7 mill. kroner) med rundt 200 mill. kroner, sier adm. direktør i AKA, Jane Gravbråten. - Vi har et aktivt forhold til porteføljen vår, og salgene er en naturlig trimming av eiendomsporteføljen der AKA er sterkt representert. Med bakgrunn i lønnsomme eiendomsinvesteringer og likviditetsfrigjøring fra salg av eiendommer, har konsernet tilgjengelig kapital til å investere mer, sier Gravbråten.

- AKA vil fortsette å være en synlig aktør i markedet og har per i dag inngått avtale om overtakelse av nye eiendommer for ca. 260 mill. kroner i eiendomsverdi hvorav 220 mill. kroner med overtakelse før nyttår, sier AKAs investeringsdirektør, Hallvard Thoresen. Han har håp om å inngå flere avtaler om eiendomskjøp innen årsslutt, hvis de rette eiendommene kommer for salg. - Vi forventer økt aktivitet i eiendomsmarkedet fremover og AKA har fortsatt ambisjoner om videre vekst, avslutter Thoresen.

 

Nøkkeltall AKA Konsern per 2. tertial 2021.

 

Nøkkeltall AKA Konsern inkl. deleide selskaper per 2. tertial 2021.

 

Hensyntatt transaksjoner hittil i år har AKA konsern inkl. deleide selskaper følgende nøkkeltall pr. 18.10.2021: