Solid delårsresultat for AKA

Regnskapet for 1. tertial 2021 viser nok en gang et solid resultat for AKA-konsernet. Driftsinntekter var 242,4 mill. kroner, mens det i fjor var på 247,6 mill. Periodens resultat før skatt ble på 107,9 mill. kroner mot 116,9 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor.

AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten og finansdirektør Thomas A. Simonsen
AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten og finansdirektør Thomas A. Simonsen

Nedgangen i resultat før skatt mot i fjor er grunnet høyere gevinst fra salg av eiendom i 2020. Resultatet fra den underliggende eiendomsdriften styrket seg sammenlignet med samme periode i fjor og økte fra 53,6 mill. kroner til 61,5 mill. kroner (+ 15 %). Finansdirektør Thomas Simonsen forklarer den positive utviklingen i underliggende resultat med økte leieinntekter fra lønnsomme eiendomsinvesteringer og årlig kpi-regulering av kontrakter.

- Virksomheten leverer nok et bunnsolid tertial og veksten i leieinntektene er en indikasjon på god marsjfart mot våre ambisiøse mål for selskapet, sier en tilfreds finansdirektør.

I løpet av årets fire første måneder kjøpte selskapet fem nye eiendommer, blant andre fire større handelsbygg på totalt 18 467 m² i attraktive handelsområder på Forus i Sandnes og Mosjøen på Helgeland. AKA har i samme periode solgt sin andel av kontorbygget HM33 på Hvervenmoen i Hønefoss. Totalt transaksjonsvolum per april var i underkant av 700 mill. kroner og en netto økning i utleieareal på 14.201 m².

Eiendomsporteføljen har vist seg solid gjennom pandemien, med bred omsetningsvekst blant leietakerne innen dagligvare, bredt vareutvalg og byggevare. I eiendomsmarkedet har etterpørselen etter slike handelseiendommer styrket seg og eiendommene er tilsvarende skarpere priset.

- Som en langsiktig aktør med lidenskap for handelseiendommer er det viktig for oss å kombinere en fortsatt vekstambisjon med å ha is i magen i et marked preget av lave markedsrenter og høyt prisede handelseiendommer, som betyr at vi fortsatt vil være selektive med hensyn til kjøp og salg, konstaterer adm.dir. Jane K. Gravbråten.

AKA er involvert i flere prosesser for kjøp og salg av eiendom som forventes materialisert gjennom året. Selskapet ønsker å investere for ytterligere en halv milliard kroner i 2021, dersom de rette eiendommene dukker opp.

Per 1. tertial 2021 drifter og forvalter AKA-konsernet en landsdekkende eiendomsportefølje bestående av 234 eiendommer med en samlet årlig leieinntekt på 666 mill. kroner, hvorav 59 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Totalt areal under forvaltning overstiger 448.000 m² med en utleiegrad på 99,6 %.

 

Nøkkeltall AKA Konsern per 1. tertial 2021.

 

Nøkkeltall AKA Konsern inkl. deleide selskaper per 1. tertial 2021.