Rosa sløyfe-aksjonen 2019

Hver dag får ni kvinner i Norge beskjed om at de har brystkreft. Rosa sløyfe-aksjonen har blant annet som mål å øke kunnskapen om sykdommen gjennom forskning. I dag lyssettes oppgangssaga i Hønefossen i rosa for å markere brystkreftmåneden.

I løpet av oktober farges ulike byggverk i Norge og verden rosa for å vise støtte til brystkreftrammede. Det er også i år Brystkreftforeningen Ringerike og omegn, Kreftforeningen og AKA som står bak den årlige markeringen i Hønefoss sentrum.

Målet med Rosa sløyfe-aksjonen er å vise solidaritet med brystkreftrammede, spre informasjon og øke kunnskapen om brystkreft, samt å støtte brystkreftforskning.

Årets tema er persontilpasset brystkreftbehandling. Ingen får nøyaktig den samme kreftsvulsten. En behandling som fungerer hos noen, kan ha liten effekt hos andre. Persontilpasset brystkreftbehandling er en strategi som sørger for at hver enkelt får behandlingen de responderer best på. Men, det er fortsatt behov for mer kunnskap.

Midlene fra årets Rosa sløyfe-aksjon skal derfor gå til forskning på persontilpasset brystkreftbehandling. Siden oppstarten i Norge i 1999 har Rosa sløyfe-aksjonen bidratt med over 250 millioner kroner til forskning på brystkreft.

Støtt Rosa sløyfe!