Omfattende rehabilitering med grønt fokus i Narvik

REMA 1000 Frydenlund i Narvik har de to siste årene gjennomgått en helhetlig rehabilitering og oppgradering av bygningskropp og energikrevende tekniske anlegg.

AKAs driftsansvarlig Rolv Eriksrud (innfelt) er tilfreds med resultatet etter rehabiliteringen ved AKAs eiendom i Narvik.
AKAs driftsansvarlig Rolv Eriksrud (innfelt) er tilfreds med resultatet etter rehabiliteringen ved AKAs eiendom i Narvik.

- Som et ledd i AKA og REMA 1000 sitt arbeid med bærekraft og sterke ønske om minst mulig klimautslipp fra våre bygg, har det i perioden 2019-2021 blitt gjennomført en rekke omfattende oppgraderinger av både bygningskropp og energikrevende tekniske anlegg hos REMA 1000 Frydenlund, sier AKAs driftsansvarlig for eiendommen, Rolv Eriksrud.

Før 2019 var det 1 700 kvm. store bygget en tilnærmet uisolert betongkropp med stort varmetap og infiltrasjonstap, massive kuldebroer og lite energieffektive tekniske anlegg. AKA overtok eiendommen i 2017, og begynte umiddelbart å se på mulige oppgraderinger sammen med REMA 1000.

Det har resultert i at bygget i desember 2021 står frem med en vesentlig grønnere profil. Sammen med dyktige underleverandører og støttespillere av AKA og REMA, har bygget gått fra å være miljømessig utdatert til å bli et bygg som er rustet for en økonomisk og bærekraftig god fremtid.

Rolv forteller at det er ferdigstilt en rekke tiltak. - Alle yttervegger er kledd med stålsandwich-elementer. Det er også utført etterisolering i etasjeskiller mot kaldt loft med 200 mm innblåst mineralull, samt lagt ubrutt isolasjon i etasjeskiller mot parkeringshus.

I tillegg er vinduer, dører og porter i lokalene skiftet ut med nye, som tilfredsstiller dagens krav til U-verdier. - Totalt sett har dette resultert i en særdeles stor reduksjon av byggets totale varmetap og bortimot fjernet alt av kuldebroer, sier Rolv.

Det er også montert helt nye varme- og ventilasjonsløsninger i både butikk, lager og sosiale rom. Oppvarming av bygget besørges nå i sin helhet av overskuddsvarme fra kjøle- og fryseinstallasjonene – i stedet for at varmen dumpes ut av bygget.

- Bygget tilfredsstiller med god margin en samlet evaluering av energireglene i TEK17 etter den omfattende rehabiliteringen, sier senior energirådgiver Bjørn André Hafsås i EM Teknikk - Energi AS. - Det gamle bygget er med andre ord like bra som et nybygg bygd i 2021.

REMA 1000 har også skiftet ut all grunnbelysning til LED, som gir en betydelig energibesparelse, samt gått over til miljøvennlig CO2-drift på alle kjøle- og fryseanlegg.

- Totalt sett er REMA 1000 Frydenlund et ypperlig eksempel på hvor bevisst REMA 1000 og AKA er sitt samfunnsansvar og ønske om mindre klimagassutslipp fra sine bygg, sier Bjørn André.