Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Økte leieinntekter og solid resultat fra underliggende drift

- Vi matcher ikke den betydelige gevinsten fra salg av eiendom i fjor, men det er solide resultater fra underliggende drift og leieinntektene øker, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Finansdirektør i AKA, Thomas Simonsen
Finansdirektør i AKA, Thomas Simonsen

Leieinntekter per 2. tertial var 418,1 mill. kroner, en økning på 14,8 mill. kroner mot samme periode i 2021. Økningen mot fjoråret er grunnet gjennomførte eiendomskjøp i 2021 og 2022 samt årlig oppregulering av husleier. Resultat før skatt var 104,4 mill. kroner, en nedgang mot fjoråret på 82,0 mill. kroner grunnet betydelig gevinst fra salg av eiendom i fjor.

- Vi skulle gjerne sett et større omfang av eiendomstransaksjoner, men samtidig kan vi glede oss over økte leieinntekter som bidrar til sikring mot inflasjon og økte rentekostnader, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Samlet sett var det relativt høy aktivitet i transaksjonsmarkedet i første halvår som følge av inngåtte avtaler i 2021. Økte renter og selgers fortsatt høye prisforventninger har ført til økt avstand mellom selger og kjøper. Det har resultert i mer avventende stemning i markedet, samtidig som det observeres at flere avtaler blir avbrutt.

Konsernet har per 2. tertial investert i fire nye handelseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på 234 mill. kroner. - Generelt er markedet mer selektivt og det er eiendommer med solid kontantstrøm og gode beliggenheter som er forventet å stå seg best fremover. Vi ser store muligheter etter hvert som markedet balanserer seg, sier investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

I tillegg til kjøp av nye eiendommer investeres det tungt i eksisterende eiendommer. Urolighetene internasjonalt med krig og ressursknapphet samt innlands med høye strømpriser og økende inflasjon påvirker våre leietakere, som til tross for dette viser sterk investeringsvilje. Både fra leietakers og AKAs side blir bærekraft og da spesielt miljøtiltak satt høyt på agendaen, og vurderes konkret i alle investeringer fremover.

- I et urolig marked er det også viktig å se fremover. Ved å videreutvikle organisasjonen med effektivisering og digitalisering av arbeidsmetoder og prosesser, sørger vi for fortsatt lønnsom drift, forvaltning og utvikling av en stadig økende eiendomsportefølje, uttaler adm.dir Jane K. Gravbråten.

Per 2. tertial eier AKA, direkte eller indirekte, en landsdekkende portefølje bestående av 232 eiendommer og 518.829 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 753 mill. kroner, hvorav 52,6 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var per august 7,2 år og ledig areal utgjorde 1,1 %.

Les AKAs delårsrapport for 2. tertial 2022 her.

 

Nøkkeltall AKA konsern per 2. tertial 2022

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per 2. tertial 2022