Nyåpner etter fremtidsrettet forvandling

KIWI Tuven feirer nyåpning i vesentlig større lokaler.

Butikksjef Christina Kandola nyåpner i større lokaler.
Butikksjef Christina Kandola nyåpner i større lokaler.

På Tuven, vest for Notodden sentrum, feirer KIWI i dag nyåpning etter 3 måneder med arbeider på eiendommen, og 3,5 uker med stengt butikk. AKA har utvidet bygget slik at KIWI nå har ca. 1.300 kvadratmeter til rådighet.

- Butikken har blitt ca. 400 kvadratmeter større, og parkeringsarealet er også betydelig utvidet, fra 45 til 74 parkeringsplasser, forteller prosjektansvarlig i AKA, Odd Ivar Sæta. Utvidelsen sikrer at butikken er framtidsrettet i forhold til hva som kreves i en moderne lavprisbutikk.

- Tilbygget gir ikke bare bedre plass og mer luft mellom hyllene for en forbedret handleopplevelse, men også rom for et bredere varesortiment. Det nye parkeringsarealet vil bidra til økt trafikksikkerhet både for bilister, gående og syklende. Parkeringsplassene har blitt flere og større, og utearealene generelt har blitt ekstremt mye hyggeligere, sier Odd Ivar.

AKA kjøpte i 2021 naboeiendommen til KIWI Tuven. - Formålet med å kjøpe naboeiendommen var primært for å få plass til vår planlagte utvidelse av den eksisterende butikken. Det nye tilbygget tok en god del av de eksisterende parkeringsarealene. Nabotomten kunne vi derfor benytte til å utvikle mer parkeringsareal og ladeinfrastruktur for elbiler.

AKAs prosjektansvarlig Odd Ivar Sæta gratulerer butikksjef Christina Kandola med nyåpningen.

- Prosjektet har vært tidkrevende. Det har gått tre år siden vi startet med detaljreguleringen – men prosessen har vært god hele veien. Det har vært dyktige saksbehandlere på plan- og byggesak i kommunen, og entreprenørene har også gjort en fenomenal jobb, forteller han videre.

I dag er både bygg og utomhus oppgradert med dagens KIWI-design. Fasaden har fått grå sandwichelementer og brunt treverk. Innvendig er det gjort en grundig oppgradering med nye fliser i hele salgslokalet, nymalte overflater, ny ventilasjon og LED-belysning. Bygget blir vesentlig mer energieffektivt, og tiltakene vil erfaringsmessig gi en betydelig reduksjon fra dagens strømutgifter. Prosjektet har hatt stort fokus på bærekraft og gjenbruk, eksempelvis er sandwich-elementene og innredningen gjenbruk.

På bakrommet har KIWI fått bedre lagerplass og fasiliteter for de ansatte. Butikken har også fått en kasse til, slik at det er totalt fire kasser. - Og vi har fått en parkeringsplass de fleste bare kan drømme om, med egen sykkelparkering og elbil-lading, forteller butikksjef Christina Kandola.

Elbil-ladingen fra Kople vil åpne mandag 27. november og består av hele åtte ladestolper, som totalt kan gi 600 kWh.

De åtte ladestolpene fra Kople åpner mandag 27. november.

Butikksjefen er meget fornøyd med gjennomføringen av prosjektet og at butikken har hatt salgsvekst i hele perioden før de siste stengeukene. - Jeg fryktet at perioden med ombygging og mye graving på utsiden ville føre til litt kaotiske tilstander, men ble gledelig overrasket. De som har jobbet her har vært flinke til å holde det ryddig, og det har vært gode parkeringsmuligheter under hele anleggsperioden, sier hun.

Butikksjef Christina Kandola og distriktsjef i Kiwi, Line Kjøllmoen.

På åpningsdagen er det en svært blid butikksjef som klipper snoren inn til ny butikk. - Vi som jobber her har gledet oss veldig til ny butikk, og vi tror kundene også vil få en mye bedre handleopplevelse. Spesielt i frukt- og ferskvareavdelingen har det blitt mye bedre plass. Vi har høy omsetning og mange kunder, og på de travleste dagene har det egentlig ikke vært plass til alle. Folk har måttet stå i kø – men det er det slutt på nå, sier butikksjefen.

- Kundene våre kan forvente en topp moderne dagligvarebutikk som ikke bare imøtekommer dagens krav til en lavprisbutikk, men også setter standarden for bærekraft og kundetilfredshet. Hun forteller at inntil videre skal de ha samme bemanning, men at antall ansatte på sikt kan øke fra 18 til mellom 25 og 30. - Vi må gi det litt tid etter nyåpningen, men vi forventer vekst i omsetning og vil komme til å få behov for flere folk, avslutter Christina.

AKA gratulerer alle ansatte ved KIWI Tuven med nyåpningen – og en enklere og mer effektiv hverdag i større lokaler!