Ny profil på 24 av AKAs eiendommer

Reitan Convenience har ny samarbeidspartner på levering av drivstoff, og hele 89 Shell/7-Eleven- stasjoner omprofileres i disse dager til YX/7-Eleven.

Dette er en beskrivelse av bildet
Kjøpmann ved YX/7-Eleven Dalsbråten i Hønefoss, Bjarne Bjerkeli, er fornøyd med omprofileringen.

I 10 år har Reitan Convenience samarbeidet med Shell. Nå utløper imidlertid avtalen og partene har valgt å ikke videreføre samarbeidet utover 31.12.2018. YX blir fra nyttår den nye leverandøren av drivstoff til alle de 89 tidligere Shell/7-Eleven- stasjonene.

AKA er eier av 24 av de 89 stasjonene som fra november 2018 til februar 2019 skal gjennomgå en omprofilering – fra gult og rødt, til rødt, grått og blått.

I første rekke vil omprofileringen bestå av nye lysborder i pumpetak og nye prismaster. - Deretter fortsetter vi med omprofilering innvendig, opplyser kjøpmann ved YX/7-Eleven Dalsbråten i Hønefoss, Bjarne Bjerkeli.

Han driver også stasjonene på Hvalstad og Rykkinn. Sistnevnte er også en av AKAs 24 eiendommer i kjeden.

I tillegg til omprofileringen vil det også utføres andre oppgraderinger der det er behov. For stasjonen i Dalsbråten betyr det at gulvet skal skiftes ut, og det skal legges bedre til rette for bespisning innendørs.

7-Eleven er Skandinavias ledende conveniencekjede og vareutvalg og åpningstider skal tilfredsstille travle og moderne menneskers behov for å kunne få «hva som helst, når som helst, hvor som helst».

- I og med at stasjonene var en 7-Eleven fra før, vil både priser og vareutvalg være uendret. - Men drivstoffet er nå helt uten palmeolje, forteller en fornøyd Bjerkeli.

På AKAs andre lokale stasjon, beliggende på Nes i Ådal, er det ikke bare omprofilering som er ukas nyhet. Som fjerde generasjon kjøpmann kunne Ole Christian Strømmen åpne dørene til nye YX/7-Eleven mandag morgen.

Stasjonen lengst nord i Ringerike kommune har vært drevet av familien Strømmen siden 1967, og nå er det altså 26 år gamle Ole Christian som har tatt over driften. AKA gratulerer!

Ole Christian Strømmen tok mandag over som kjøpmann på YX/7-Eleven Nes i Ådal.

Både Reitan Convenience og YX er eid av norske Reitangruppen,- som AKA kjenner godt gjennom utleie av nevnte 24 bensinstasjoner, samt 68 REMA-eiendommer i hele Norge.

AKA ser frem til et tett og godt samarbeid med YX/7-Eleven i årene som kommer.