Ny AKA-avtale styrker HBKs satsing på både bredde og topp

AKA har inngått en ny avtale med Hønefoss Ballklubb (HBK) som bidrar til ytterligere øket satsing på både bredde- og toppfotballen i klubben. Totalt vil AKA gi 38 millioner kroner til HBK de neste fem årene.

AKA og investeringsdirektør Hallvard Thoresen har inngått en ny samarbeidsavtale med Hønefoss Ballklubb og daglig leder Knut Emil Kolstø. Foto: Knut Andreas Ramsrud/Ringerikes Blad.
AKA og investeringsdirektør Hallvard Thoresen har inngått en ny samarbeidsavtale med Hønefoss Ballklubb og daglig leder Knut Emil Kolstø. Foto: Knut Andreas Ramsrud/Ringerikes Blad.

HBKs mangeårige samarbeidsavtale med AKA er nå forlenget med ytterligere fem år på samme nivå som de senere årene. I tillegg er det inngått en ny avtale på 3,5 millioner kroner i ekstra støtte hvert år i 2022, 2023 og 2024. Av dette ekstrabeløpet, er én million hvert år øremerket til øket satsing på bredde- og juniorfotballen i klubben. Dette innebærer at HBK vil motta til sammen ni millioner kroner pr. år fra AKA de neste tre årene.

- Vi er dypt takknemlige for at AKA både viderefører den eksisterende samarbeidsavtalen og i tillegg bidrar med ekstra 3,5 millioner årlig de neste tre årene. Dette bidrar til å gi klubben en meget viktig økonomisk forutsigbarhet som HBK ikke har hatt på mange år, sier Cecilie P. Øyen, styreleder i HBK, som fortsetter:

- AKA har i svært mange år vært HBKs aller viktigste støttespiller som generalsponsor. Samtidig vil jeg imidlertid benytte anledningen til også å takke alle de andre store og små sponsorene som alltid lojalt stiller opp for klubben økonomisk. Uten summen av alle disse bidragene, ville det ikke vært mulig å kunne ha det meget gode tilbudet som HBK har i dag.

AKA Arena er hjemmestadion til HBK og ble bygget av AKA til sesongåpningen i 2009.

- Det generøse, årlige ekstrabeløpet som AKA har gitt HBK, vil ytterligere styrke vår satsing på bredde-, junior- og toppfotballen i klubben. På den måten vil vi både kunne gi et enda viktigere samfunnsbidrag, samt gjøre et ekstra løft for å sikre en ytterligere rekruttering til og utvikling av toppfotballen. Dette bidrar også til at vi kan nå vår sportslige målsetting om opprykk for herrenes A-lag og stabilisering i øverste del av 1. divisjon for kvinnelaget.

AKAs investeringsdirektør Hallvard Thoresen understreker at det er viktig for selskapet å bidra til en ytterligere satsing på bredde- og juniorfotballen i HBK.

- Bredde- og toppfotballen har et gjensidig avhengighetsforhold av hverandre; Både kvinnenes og herrenes A-lag er helt avhengige av at det utvikles unge talenter som etter hvert kan rykke oppover i rekkene. Samtidig er det avgjørende at disse talentene synes at det er så attraktivt å bli i HBK, at de ikke går til andre klubber. Deres mulighet til en gang å kunne få plass i A-lagsstallene, er viktig for deres motivasjon til å satse i HBK. AKA har alltid hatt, og har fortsatt, et langsiktig perspektiv på vårt samarbeid med HBK. En ekstra satsing på bredde- og juniorfotballen i klubben er helt sentralt for oss i denne sammenheng, sier Hallvard Thoresen som avslutter med en oppfordring:

- Forhåpentligvis vil AKAs økte bidrag også få andre, sentrale næringslivsaktører i distriktet til å bidra ytterligere til HBKs bredde- og toppsatsing for å sikre måloppfyllelse for både herre- og damelaget.