Med ønske om en riktig god jul

AKA er i ferd med å legge bak seg nok et godt år. Det gir grunn for tilfredshet og glede, men også til ettertanke. Det er ikke behov for å tenke verken lenge eller grundig for å konkludere med det opplagte: AKA har all grunn til å vise takknemlighet og ydmykhet.

AKAs adm. sjef Guro C. Thoresen (f.v.) og adm. dir. Jane K. Gravbråten overrakte en sjekk på 1 mill. kroner til professor og avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling, Stein Kaasa, og professor og overlege Nina K. Aass ved OUS, her utenfor Radiumhospitalet.
AKAs adm. sjef Guro C. Thoresen (f.v.) og adm. dir. Jane K. Gravbråten overrakte en sjekk på 1 mill. kroner til professor og avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling, Stein Kaasa, og professor og overlege Nina K. Aass ved OUS, her utenfor Radiumhospitalet.

- Selskapet er privilegert, sier adm. dir. Jane K. Gravbråten. - Vi har lojale og solide samarbeidspartnere. Vi inspireres daglig av ambisiøse og krevende butikksjefer og kjøpmenn som får fram det beste i oss. I tillegg har AKA særdeles dyktige og motiverte medarbeidere, mener Jane.

Tradisjonen tro deler ikke AKA ut julegaver til samarbeidspartnere. Vi har derimot gjort det til en tradisjon å hjelpe noen av de som trenger det mest.

Den lokale avdelingen av Frelsesarmeen gjør hvert år julen litt lysere for de som ikke gleder seg like mye til høytiden som mange av oss andre. En julegave til Frelsesarmeen i form av gavekort fra gode samarbeidspartnere har derfor blitt en meningsfull tradisjon for AKA.

I tillegg har AKA i år utvidet julegavebudsjettet, og donert en pengegave til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset spiller en sentral rolle innenfor både norsk og internasjonal kreftforskning.

- Kreft er en sykdom som rammer alle, direkte eller indirekte. Vi kjenner alle noen som kjemper mot sykdommen hver dag, sier Jane. - AKA ønsker derfor å gi et lite bidrag til det spennende og viktige arbeidet tilknyttet kreftbehandling som foregår ved Oslo universitetssykehus.

I førjulstria fikk hun, sammen med adm. sjef og AKA-eier Guro C. Thoresen, oppdraget å overrekke en sjekk på 1 million kroner til professor og overlege Nina K. Aass og professor og avdelingsleder ved Avdeling for kreftbehandling, Stein Kaasa, begge ved Oslo universitetssykehus. Den prisbelønte kreftforskeren ble både overrasket og svært glad for AKAs uventede julegave.

- Når en person får påvist en kreftsykdom, blir livet ofte "snudd på hodet" både for pasienten og for familien. Mange stiller seg spørsmålet: "Vil jeg dø av dette?". Dessuten vil mange være redde for konsekvensene av sykdommen og også for behandlingen og mulige bivirkninger av denne, sier Kaasa.

Han har planene klare for å nyttiggjøre pengegaven på en god måte. - I et nytt norsk forskningssenter for kreftbehandling ønsker vi å utvikle digitale verktøy for å kunne ivareta pasientene og deres pårørende på en bedre måte gjennom behandlingsperioden.

- Målet er et mer persontilpasset pasientforløp basert på kunnskap fra klinisk forskning, som kan forebygge plager og fange opp symptomer tidlig, i alle faser av behandlingen, sier Kaasa. - Gjennom et digitalt verktøy vil pasientene kunne kommunisere med helsepersonell ved behov, og uansett hvor de befinner seg – og eventuelle tiltak kan iverksettes raskt.

Han understreker at dette vil komme i tillegg til de personlige møtene med helsepersonell, som fortsatt vil være viktige. Men hyppigheten kan reduseres, slik at pasienten ikke må bruke uforholdsmessig mye tid på sykehus eller hos fastlegen.

- Dette er et svært spennende arbeid, og vil få stor betydning for mange, sier Kaasa, som takket for AKAs bidrag på vegne av Oslo universitetssykehus.

- Jeg er glad for å jobbe for et selskap og for en familie som viser denne rausheten, sier Jane. Vi jobber tett på handelsbransjen – som har lange tradisjoner for å ta samfunnsansvar. AKA, med familien Thoresen i spissen, føyer seg inn i rekken av aktører som gjør noe uegennyttig for at verden skal bli et litt bedre og varmere sted. Det synes jeg vi har lov til å være stolte av, avslutter Jane.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år, fra alle oss i AKA.