Leverer fortsatt solide resultater i 2019

AKA-konsernets resultatregnskap for 2019 er nok en gang av den solide sorten.

Finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen presenterer resultatet for 2019.
Finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen presenterer resultatet for 2019.

Resultatet før skatt i 2019 endte på 137,4 mill. kroner, noe som er en nedgang på 18,2 mill. kroner fra 2018. Underliggende resultat før skatt er 140,9 mill. kroner. Sammenlignet med 2018 er det en økning på 7,1 mill. kroner.

Nedgang i resultat før skatt sammenlignet med 2018 forklares med resultatført gevinst fra salg av eiendommer i 2018 med 52,9 mill. kroner. Utviklingen i underliggende eiendomsdrift er god, og det forventes en vesentlig bedring i resultatet for 2020.

Totale leieinntekter var 504,9 mill. kroner i 2019, mot 449,4 mill. kroner i 2018. Økningen forklares med nye investeringer i løpet av året, helårseffekt av investeringene gjennomført i 2018, samt KPI-regulering av eksisterende leier. Driftsresultatet var 297,6 mill. kroner, mot 292,3 mill. kroner i 2018.

Konsernet har i 2019 investert i 30 nye næringseiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på ca. 1,6 mrd. kroner, samt solgt 1 eiendom til en brutto eiendomsverdi på 7,7 mill. kroner. En av investeringene er gjort gjennom det deleide selskapet Handelseiendommer Øst AS hvor AKA eier 41%.

Videre inkluderer dette et trinnvis oppkjøp av en større handelseiendom med leietakere innen bredt vareutvalg, og som AKA AS tidligere har eid 30%.

Samlet ga dette en økning i utleieareal på ca. 93 900 m² i konsernet og i deleide selskap til sammen. Hovedvekten av eiendommene har lange leiekontrakter med solide og for AKA kjente samarbeidspartnere som REMA 1000 Norge, NorgesGruppen, Coop og Europris.

2020

Vi befinner oss nå i en utfordrende tid, og alle er på en eller annen måte berørt av corona-krisen.

AKAs strategi har fra dag én vært å ha hovedfokus på dagligvareaktørene som hovedsamarbeidspartnere. I tillegg er en stor del av våre øvrige leietakere Norges største storhandelsaktører.

Vi gikk inn i 2020 med et forholdsvis beskjedent investeringsbudsjett. Hittil i år har vi investert i overkant av 300 mill. kroner, men vi er i den heldige situasjonen at vi har en betydelig løfteevne utover dette, dersom de rette prosjektene dukker opp i løpet av året.