Leietaker i sterk vekst

I AKAs eiendom i Tinghusgata 6 på Elverum, har boligleverandøren Nordbolig sitt kontor. Med fremgang kommer behov for mer plass – mandag 9. april feires åpningen av en ny kontordel.

Avdelingsleder for Nordbolig Elverum, Frode Ripsrud, sammen med AKAs prosjektansvarlig Morten Kristiansen.

Nordbolig Hamar AS er et selskap i BEIAS- gruppen og har avdelingskontorer på Hamar og Elverum. I tillegg er selskapet tilstede på Gjøvik, Lillehammer og Lillestrøm, noe som gjør de til en boligleverandør for fylkene Hedmark, Oppland og Akershus.

Nordboligs avdeling i AKAs eiendom på Elverum.

Nordbolig ble etablert i 1992 som en del av Nordbohus-kjeden. I 2011 – på samme tidspunkt som AKA kjøpte eiendommen – gikk selskapet ut av Nordbohus, og ble i stedet forhandler av Blinkhus. Fem år senere, gjennom kontrollert vekst, sunn økonomi og høy kompetanse, bestemte de seg for å forlate Blinkhus-kjeden og satse på egenhånd.

Selskapet følte seg da sikre på at de kunne tilby kundene det de ville ha – gode boliger og beliggenheter. Med en stor tomtebank og over 50 egenutviklede boligtyper i 2016, så Nordbolig muligheten, og har gjort suksess siden.

4 nye kontorer er på plass i underetasjen.

Den siste tiden har selskapet hatt en meget positiv utvikling og har måttet ansette flere nye medarbeidere. Totalt har BEIAS-gruppen omkring 75 ansatte og en omsetning på ca. 300 millioner kroner (2017). For å gjøre plass til nye medarbeidere på avdelingskontoret på Elverum, ble løsningen å utnytte en del av kontoret som tidligere har vært lager. Lageret lå i etasjen under Nordboligs kontorer, og hadde kun inngang fra gateplan.

De siste 8 ukene har Holtefjell Entreprenør, ved anleggsleder Ronald Haug og faglig leder Geir Amundsen, bygget om lokalet, skjært hull i etasjeskillet og satt inn en vindeltrapp mellom de to etasjene. Dermed kan Nordbolig se frem til å ta i bruk 4 nye, flotte kontorplasser i underetasjen.

AKAs prosjektansvarlig, Morten Kristiansen, forteller:– Hverdagen til AKAs driftsavdeling består i stor grad av videreutvikling av selskapets eiendommer. En viktig oppgave er å sørge for at våre leietakere trives best mulig, og vi forsøker så godt det lar seg gjøre å imøtekomme deres behov og ønsker.

En vindeltrapp knytter de to etasjene sammen.

– I dette tilfellet var det et lagringsrom som ble omgjort til kontorer. I andre tilfeller kan det handle om et tilbygg eller en oppgradering av tekniske installasjoner.

– Vi legger mye stolthet i å lytte til og samarbeide med våre leietakere for å finne de rette mulighetene sammen – slik at AKAs eiendommer skal være mest mulig førsteklasses, og at vi sikrer best mulig forutsetninger for våre leietakere.

Mandag 9. april kunne Nordbolig feire både selskapets vekst og fremgang, og ferdigstillelse av underetasjens nye kontorplasser. – Det er med stor glede vi følger Nordbolig sin suksess, og vi gleder oss til å se de vokse videre, avslutter AKAs Morten Kristiansen – som selvfølgelig var tilstede for å overbringe AKAs gratulasjoner til avdelingsleder Frode Ripsrud og resten av gjengen på Elverum.