Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Kubens suksess er viktig for regionen

De positive synergiene mellom indre og ytre bysentrum av Hønefoss har aldri vært synligere enn nå.

Jane K. Gravbråten
av Jane K. Gravbråten
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS
Jane K. Gravbråten, adm. direktør AKA AS

De positive synergiene mellom indre og ytre bysentrum av Hønefoss har aldri vært synligere enn nå. Når Kuben begrunner fjorårets nye rekordomsetning med blant annet mange kunder fra Modum, Hadeland og nedre del av Hallingdal og Valdres, så er det ytterligere et bevis på nødvendigheten av et godt samspill mellom handelsaktørene i indre sentrum og på Hvervenmoen for å styrke Hønefoss som handelsdestinasjon.

Ringerike er allerede i dag i ferd med å tape markedsandeler og dermed også sin posisjon som regionalt handelssted, ifølge analyseselskapet Vista Analyse. Dersom ikke denne negative utviklingen stanses, vil Hønefoss igjen bli rammet av økt handelslekkasje til Sandvika, Drammen og andre handelssteder som vi konkurrerer knallhardt mot.

Derfor er det spesielt gledelig for Ringerike kommune, næringslivet og alle innbyggerne at hele 2,1 millioner besøkende handlet for hele 843 millioner kroner på Kuben i 2023. Vi gratulerer Kuben med dette resultatet og er imponert over hva de har klart å få til i et år som var meget krevende for mange næringer.

Akkurat som Kuben opplevde i fjor, så har også handelsparken på Hvervenmoen mange kunder fra Modum, Hadeland, Hallingdal og Valdres. Dette er både fastboende som reiser til Hønefoss for å handle i stedet for til konkurrerende handelssteder, men også svært mange som er på vei til og fra hyttene sine. Mange av disse kombinerer sine besøk på Hvervenmoen med en handletur til Kuben og andre sentrumsbutikker. Tilsvarende er det nok mange av Kubens tilreisende kunder som avslutter sine Hønefoss-besøk med en handletur til Hvervenmoen.

I tillegg til øket tilstrømning av kunder fra andre steder enn Ringerike, begrunner Kuben fjorårets rekordomsetning med at kjøpesenteret har gjort store oppgraderinger. En rekke leietakere er blitt flyttet på internt på senteret, og mange butikker er blitt pusset opp. Disse har dermed fått bedre lokaler og beliggenhet. På denne måten har Kubens eiere og ledelse sørget for at kundene opplever at senteret er attraktivt nok til å handle der.

Den samme fortsatte attraktiviteten ønsker vi i AKA at handelsparken på Hvervenmoen skal sikres for fremtiden. Derfor har vi fremlagt forslag til en revidert reguleringsplan for handelsparken. Vi opplever at dette planforslaget for det aller meste er blitt positivt mottatt, og vi er glade for at et bredt flertall i formannskapet i mai i fjor støttet våre forslag til overordnede grep for den nødvendige videreutviklingen av Hvervenmoen.

Det er absolutt ikke noe motsetningsforhold mellom en fortsatt positiv utvikling og vekst på Kuben og Hvervenmoen, og de øvrige butikkene, serveringsstedene og servicetilbudene i indre bysentrum – tvert i mot. Kubens og Hvervenmoens roller som «kundemagneter» for Hønefoss, er også svært viktig for de øvrige sentrumsvirksomhetene. Ved å sikre at både kjøpesenteret og handelsparken forblir attraktive også i fremtiden, vil hele Hønefoss by kunne utnytte de spennende mulighetene som Vista fremhever i sin handelsanalyse. Sentrumsgårdeierne og deres leietakere gjør sammen med Hønefoss By en god jobb for å skape mest mulig liv i bysentrum av Hønefoss. Akkurat som Kuben og handelsparken på Hvervenmoen til enhver tid er opptatt av å være tilstrekkelig attraktive for kundene – tror vi det er viktig at de øvrige sentrumsaktørene fortsetter å ha fokus på det samme fremover. Lykkes vi med dette vil vi sammen ha en konkurransekraft som ingen andre nærliggende handelsdestinasjoner har mulighet til å true.