Kjøper Obs Bygg og utviklingstomt på 45 000 m² i Skien

- Dette er historisk for AKA, sier daglig leder Paal Haakensen, og sikter til selskapets første store satsing på eiendomsutvikling utenfor Ringeriksregionen.

Odd Ivar Sæta
av Odd Ivar Sæta
De to tomtene har et totalt areal på 70 000 m² (gul markering). Bygget i blått er Obs Bygg, det røde området viser en mulig plassering av fremtidig handelsbygg. Innfelt AKAs daglig leder Paal Haakensen og utviklingssjef Odd Ivar Sæta.
De to tomtene har et totalt areal på 70 000 m² (gul markering). Bygget i blått er Obs Bygg, det røde området viser en mulig plassering av fremtidig handelsbygg. Innfelt AKAs daglig leder Paal Haakensen og utviklingssjef Odd Ivar Sæta.

Den nyeste investeringen befinner seg på Kjørbekk i Skien Kommune og består av et handelsbygg utleid på lang avtale til Coop, samt en tilgrensende regulert utviklingstomt på ca. 45 000 m². Eiendommene ligger i et godt etablert handelsområde med flere titalls store handelsbedrifter.

Det er Coop sin byggevarekjede Obs Bygg som har sitt tilhold i det relativt nye og 6 550 m² store handelsbygget. Kjeden har drevet med stor suksess siden åpningen i 2015, i det som har fått navnet Grenland Handelspark.

Når det gjelder utviklingstomten på naboeiendommen, har AKA klare ønsker. - Vi planlegger å utvikle tomten med inntil 22 000 m² nye handelsarealer. Utvikling i denne størrelsesorden er tidligere kun gjennomført på hjemmebane, sier AKAs daglig leder, Paal Haakensen.

Selskapets siste store utviklingsprosjekt var et 12 000 m² stort bygg for faghandel i Hvervenmoen Næringspark på Hønefoss, rett utenfor AKAs kontorvinduer. Det sto ferdig tidlig i 2020, og XXL åpnet som første kjede 6. februar.

- Vi har lykkes med utvikling av flere store handelsbygg på Hvervenmoen, og mener at vi skal lykkes også her i Skien – AKA har forutsetningene og erfaringen som skal til, sier Haakensen.

Obs Bygg og utviklingstomten har en strategisk beliggenhet øverst i Kjørbekkdalen, inntil et fremtidig vei-knutepunkt i Grenland.

Det er regulert inn en rundkjøring i krysset mellom Bjørntvedtveien og Kjørbekkdalen. Sammen med en allerede etablert rundkjøring i Bjørntvedtveien, som er klargjort med egen avkjøring til eiendommene, vil Obs Bygg og det kommende handelsområdet få en særdeles god adkomst.

- Med enkel tilgjengelighet fra en trafikkert vei og gode parkeringsmuligheter er dette en svært attraktiv beliggenhet, mener AKAs utviklingssjef Odd Ivar Sæta, som gleder seg til komme i gang og følge prosjektet fremover.

Tidligere rammetillatelser på det 45 000 m² store tomtearealet har gitt en total utnyttelsesgrad oppad til hele 22 000 m² handel. AKA overtar tomten senere i september. Selger er H-2 Eiendom.