Kjøper nytt REMA-prosjekt på Jevnaker

Sent i 2019 ble planene for et nytt REMA-bygg godkjent i Jevnaker kommune. AKA har nå kjøpt utviklingseiendommen og skal ha ansvar for det kommende byggeprosjektet.

AKAs prosjektsjef Morten Kristiansen.
AKAs prosjektsjef Morten Kristiansen.

Dagens REMA 1000 Jevnaker ligger i utkanten av sentrum, i en seksjon som også er i AKAs eie. I desember 2020 skal REMA flytte over i helt nye lokaler, kun 500 meter unna, i Torggata 14.Fasade, Stein Halvorsen Arkitekter AS.

 

Kjøpmann ved REMA 1000 Jevnaker, Didrik Koren, gleder seg til å flytte inn i moderne lokaler i sentrum av Jevnaker. Positivt er det også at REMA samlokaliseres med både Vinmonopolet og Apotek 1. Byggets areal blir 1 650 m².

AKAs prosjektsjef, Morten Kristiansen, har god tro på det nye prosjektet: - Med disse tre leietakerne, god beliggenhet og stor, gratis parkeringsplass, vil dette bli et sterkt handelspunkt på Jevnaker.

Han ser frem til å komme i gang med byggingen om kort tid: - Planen er at alle tre leietakere skal flytte inn i nybygget i god tid før jul.

Til venstre selger av eiendommen Johnny Karlsen, og AKAs investeringssjef Hallvard Thoresen.

Selger av eiendommen, Johnny Karlsen, har gjort de forberedende arbeidene med regulering, godkjenninger og inngåelse av avtaler. Entreprenør er Mesterbygg Ringerike.

AKA overtar eiendommen og prosjektet fra Karlsen i dag, 14. februar.

Utomhusplan, Stein Halvorsen Arkitekter AS.