Jane blir ny administrerende direktør i AKA

Jane K. Gravbråten er i dag ansatt som ny administrerende direktør i AKA AS. Gravbråten kommer fra stillingen som finansdirektør i samme selskap. Gravbråten tiltrer 1.12.2020.

Paal Haakensen fratrer som daglig leder etter eget ønske, og går inn i stillingen som investeringsdirektør i selskapet. Haakensen har vært daglig leder i AKA i nesten 7 år.

- Det er en stor glede for AKA og for meg å levere stafettpinnen videre til en av dagens medarbeidere, forteller Paal.

- Jeg ser fram til å fokusere på det jeg kanskje synes er aller mest morsomt, nemlig å bidra til at AKA kan fortsette sin utvikling og vekst gjennom nye oppkjøp og investeringer, avslutter AKAs nye investeringsdirektør og snart forhenværende toppsjef.

Jane er glad og forventningsfull i forhold til muligheten hun har fått: 
-Etter å ha jobbet 6 år i AKA er jeg i ferd med å få selskapets DNA under huden. Noe av det som kjennetegner AKA, er viljen og evnen til å gi folk stadig nye utfordringer og muligheter. 

- I et selskap med store ambisjoner om fortsatt vekst, handler det om å gi folk sjansen til å vokse med selskapet. Jeg har nå fått en svært spennende utfordring som jeg setter stor pris på, sier Jane.

Styrets leder Tommy Korneliussen takker Paal for hans gode innsats som leder av AKA i 7 år, og er glad for at han fortsatt vil bidra til vekst og utvikling av selskapet i sin nye stilling.

Korneliussen er videre meget godt fornøyd med at Jane K. Gravbråten har takket ja til stillingen som adm. direktør i AKA og har store forventninger til fortsatt vekst og god utvikling under hennes ledelse.