Hyggelig utmerkelse!

Under årets Ringerikskonferanse mottok AKA næringsprisen for 2019. - Vi er veldig stolte, sier daglig leder Paal Haakensen.

AKA, her representert ved investeringssjef Hallvard Thoresen (f.v.), finansdirektør Jane K. Gravbråten, daglig leder Paal Haakensen, adm.sjef Guro Thoresen, utviklingssjef Odd Ivar Sæta og regnskapssjef Elin Skjærmoen Rua, mottok torsdag RNFs Næringspris for 2019. Foto: Ann Kristin Støveren, www.futuria.no.
AKA, her representert ved investeringssjef Hallvard Thoresen (f.v.), finansdirektør Jane K. Gravbråten, daglig leder Paal Haakensen, adm.sjef Guro Thoresen, utviklingssjef Odd Ivar Sæta og regnskapssjef Elin Skjærmoen Rua, mottok torsdag RNFs Næringspris for 2019. Foto: Ann Kristin Støveren, www.futuria.no.

Ringerike Næringsforening (RNF) arrangerte i går Ringerikskonferansen, en årlig konferanse som samler omkring 250 mennesker fra næringsliv, politikk, offentlig forvaltning og øvrig samfunnsliv. Konferansen er den største av sitt slag, med lokalt utspring og forankring.

Under årets konferanse ble det blant annet presentert et knippe av tanker, ideer og planer for fremtidig utvikling av Ringeriksregionen, samt besøk av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Et høydepunkt er utdeling av RNFs Næringspris, som i år ble ekstra hyggelig for AKA sin del, som fikk æren av å motta årets pris. - Vi er utrolig stolte av å få denne utmerkelsen – og av å være en del av dette lokalsamfunnet, sier daglig leder Paal Haakensen, som tok imot prisen på vegne av AKA.

- Som selskap har AKA et stort engasjement lokalt og ønsker å bidra til vekst i Ringeriksregionen. Vi ser stort potensiale i videre utvikling av regionen, og har et sterkt ønske om å bidra til å gjøre den enda mer attraktiv. Og det får vi ikke til uten de riktige menneskene. Vi har mange dyktige og kompetente ansatte i selskapet, som virkelig fortjener denne prisen, fastslår Paal.

For å lykkes med utvikling er man også avhengig av å samarbeide med dyktige leietakere og gode seksjonseiere som er villige til å satse og har ambisjoner om vekst. Sammen med næringsliv og kommune har AKA skapt mange nye arbeidsplasser de siste årene. Bare lokalt i Hønefoss, har byggene som AKA eier eller har utviklet så mange som over 1 000 arbeidsplasser. Mange av våre leietakere og seksjonseiere har hatt en formidabel utvikling de siste årene.

I juryens begrunnelse for tildeling står blant annet følgende:

Med sine 22 ansatte forvalter AKA pr i dag 231 eiendommer på til sammen 413 000 m2. Denne eiendomsmassen genererer mer enn 600 millioner kroner i årlige leieinntekter. Selv om AKA har gjort sine største investeringer utenfor Ringerike, er Ringerike også tilgodesett med relativt betydelige investeringsbeløp de senere årene.

Dette er investeringer som i stor grad har kommet lokalt næringsliv til gode i form av byggeoppdrag, og som i drift har skapt mange nye arbeidsplasser og idrettslig aktivitet.

Juryens forståelse av AKAs investeringer i Ringerike og deres motiv for det, kan oppsummeres i:

  1. Forretningsmuligheter
  2. Lokalpatriotisme
  3. Være posisjonert når Ringeriksbanen og firefelts E16 er en realitet
  4. Idrettsinteresse

Det er grunn til å ha store forventninger til AKA som lokal næringsutviklingslokomotiv i årene som kommer.

AKA ønsker å takke RNF for en hyggelig utmerkelse!