Historisk delårsresultat for AKA

Regnskapet for 1. tertial 2020 viser et historisk resultat for AKA-konsernet. Driftsinntekter var 247,6 mill. kroner i 1.tertial sammenlignet med fjoråret som var på 157 mill. kroner. Periodens resultat før skatt ble på 116,9 mill. kroner mot 52,1 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor.

AKAs finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen.
AKAs finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen.

I løpet av årets fire første måneder kjøpte selskapet tre nye dagligvareeiendommer, og solgte syv eiendommer. Resultat før skatt fra underliggende eiendomsdrift ble 53,6 mill. kroner, mot 49,8 mill. kroner i samme periode i fjor, noe som er en vekst på ca. 8 %.

Finansdirektør Jane K. Gravbråten forklarer den positive utviklingen i underliggende resultat med økte lønnsomme eiendomsinvesteringer i perioden, og generelt god drift og forvaltning av eiendomsporteføljen.

Årlige leieinntekter er per 1. tertial 2020 på 611 mill. kroner og hoveddelen av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. I motsetning til andre bransjer har dagligvareforretningene, samt bredt vareutvalg og byggevare, opplevd et vesentlig oppsving i perioden med spredningen av coronaviruset, og leietakerne sørger fortsatt for et stabilt grunnlag for AKA-konsernets videre drift og vekst.

Hittil i år har konsernet gjennomført kjøp og inngått avtaler om overtakelse av syv nye eiendommer til en samlet verdi på ca. 414 mill. kroner. AKA ønsker å investere for ytterligere 600-800 mill. kroner i 2020, dersom de rette eiendommene dukker opp.

- Vi er alltid interessert i eiendommer som har lange kontrakter med solide aktører både innen dagligvare og faghandel, sier daglig leder Paal Haakensen. Selskapet har ved utgangen av 1. tertial 227 handelsnæringseiendommer fordelt på alle landets fylker.

Nøkkeltall AKA Konsern inkl. deleide selskaper pr. 30.4.2020