REMA 1000 og AKA oppgraderer igjen

Torsdag tok driftsansvarlig Rolv Eriksrud turen til Narvik for å gratulere REMA 1000 Frydenlund med vellykket oppgradering og nyåpning.

Dette er en beskrivelse av bildet
AKAs driftsansvarlig, Rolv Eriksrud, sammen med kjøpmann hos REMA 1000 Frydenlund, Hege Strøm Johansen.

Etter en liten uke med hard jobbing, men kun én dag med stengte dører, var det en smilende kjøpmann som ønsket kundene velkommen til en «ny» REMA torsdag formiddag. De siste dagene har det handlet om energibesparelse og effektive løsninger for kjøpmann Hege Strøm Johansen.

REMA 1000 Frydenlund i Narvik åpnet igjen etter oppgradering av lokalene.

Når det gjelder miljø og energi, kan kjøpmannen fortelle at det meste av tekniske installasjoner er skiftet ut. Blant annet er det byttet til mer naturlige og klimavennlige gasser i kjøleanleggene – fra freon, til CO2 og propan.

Nytt ventilasjonsanlegg og ny LED-basert belysning er også installert. Spillvarme fra kjøl- og fryseanlegg gjenvinnes og benyttes nå som varmekilde i ventilasjonssystemet. Gjennom dette blir butikkene rigget for enda mer lønnsom drift, samtidig som klimabelastningen reduseres.

Butikken har blant annet fått ny LED-belysning.

REMA-butikken i Frydenlundgata har i tillegg gjennomført en rekke mer synlige endringer den siste uken. Innredninger og varegrupper er flyttet og omorganisert for å skape en mer effektiv kundestrøm. - Alt i alt; endringer som er bra for kundene, bra for de ansatte, og bra for miljøet, fastslår kjøpmannen.

Driftsansvarlig i AKA, Rolv Eriksrud, er enig. - Med denne oppgraderingen er butikken godt utstyrt for fremtiden, smiler Rolv. Han har ansvaret for AKAs eiendommer i Narvik, og er selvsagt på plass med gratulasjon og blomst på vegne av gårdeier.

- Neste skritt for REMA 1000 Frydenlund, er å etterisolere gulvet i butikken – det vil si dekket mellom butikk og parkeringskjeller, forteller Rolv. - I parkeringskjeller skal også alt lys bli LED-basert. - Dette setter vi i gang med om ikke lenge, og vil være ytterligere energibesparende for REMA Frydenlund, avslutter en fornøyd driftsansvarlig.