Hallvard Thoresen er ny investeringsdirektør i AKA

- Vi er glade for at vi kan rekruttere en intern ressurs, sier AKAs adm. direktør Jane K. Gravbråten.

AKA har de siste årene opplevd betydelig vekst, og drifter og forvalter i dag en portefølje på 235 eiendommer. Selskapet har fremdeles store ambisjoner om fortsatt vekst, og har derfor ansatt Hallvard Thoresen (36) i en ny stilling. - Det er med glede at jeg kan fortelle at vi har ansatt Hallvard som investeringsdirektør i AKA, forteller adm. direktør Jane K. Gravbråten.

Hallvard er en av AKAs eiere og har vært ansatt i selskapet siden 2005. Siden 2017 har han hatt stillingen som investeringssjef.

- Vi er glade for at vi kan rekruttere en intern ressurs, meddeler Jane. - Hallvard har god kjennskap til markedet for handelseiendommer, og en helt spesiell teft for gode kjøp. Han er også topp motivert for å ta mer ansvar i investeringsprosessene.

- For meg er dette en spennende utfordring, forteller Hallvard, som med dette også trer inn i selskapets ledergruppe. - Etter snart fire år som investeringssjef har jeg tilegnet meg god kunnskap om transaksjonsmarkedet som AKA opererer i. - Nå gleder jeg meg til å ta ansvar for hele kjøps- og salgsprosessen.

Hallvard tiltrådte stillingen som investeringsdirektør 17. juni 2021.