Godkjent detaljregulering av Haug Nærsenter

Onsdag sist uke vedtok formannskapet i Ringerike kommune planen om detaljregulering av nye Haug Nærsenter.

AKAs utviklingssjef, Odd Ivar Sæta, anser prosjektet som et viktig og riktig grep for Haugsbygd.
AKAs utviklingssjef, Odd Ivar Sæta, anser prosjektet som et viktig og riktig grep for Haugsbygd.

For knappe to år siden kjøpte AKA eiendommen i Haugsbygd i Hønefoss, som nummer 200 i porteføljen. Det ble raskt satt i gang et arbeid for å se på utviklingspotensialet i eiendommen. AKA gleder seg nå over at reguleringen er vedtatt, og til å komme i gang med det nye prosjektet i løpet av sommeren.

AKAs utviklingssjef, Odd Ivar Sæta, anser prosjektet som et viktig og riktig grep for Haugsbygd. -Området er i sterk vekst, og flere større boligprosjekter er under utvikling. Vi er sikre på at befolkningen i Haugsbygd vil ha glede av et helt nytt senter i Haug.

Helt nytt bygg

Nåværende senter er bygget på midten av 1970-tallet og videre påbygget på 1990-tallet, og det er ingen tvil om at tiden er inne for nye og mer tidsriktige lokaler.

Eksisterende bygg skal etter hvert rives og erstattes av et helt nytt bygg sør-vest på eiendommen. I tillegg vil vi tilrettelegge for flere parkeringsplasser. Det skal fortsatt være drift i det gamle bygget under store deler av byggeperioden.

- Vi er veldig fornøyd med å ha funnet en løsning som innebærer at leietakerne kan holde åpent i byggeperioden, sier Odd Ivar.

Leietakere i Haug gleder seg til å få nye lokaler. AKAs prosjektsjef Morten Kristiansen (t.v.), sammen med butikksjef ved Coop Extra Terje Olsen og eier av frisøren To Sakser Lises Salong, Lise Olsen.

Coop Extra vil få hele 1 200 m² boltreplass i nybygget, en økning på ca. 450 m² sammenlignet med dagens lokaler. Frisøren og Haug legesenter blir også med over i det nye bygget, i skreddersydde lokaler. I tillegg vil et nytt apotek på 150 m² etableres.

- Et apotek vil være et kjærkomment tilskudd til lokalmiljøet i Haug, sier prosjektsjef i AKA, Morten Kristiansen. - Færre vil nå måtte sette seg i bilen og oppsøke denne tjenesten andre steder i kommunen. Dette er både miljøvennlig og svært positivt for de allerede etablerte leietakerne.

- Vi har en veldig god dialog med leietakerne, og sammen legger vi nå de siste planene for at alle leietakerne skal få de lokalitetene som kreves for en best mulig lønnsom drift. Sammen med leietakerne gleder vi oss til å kunne nyåpne i moderne og utvidede lokaler.

Så snart prosjekteringen er på plass vil AKA videre sende ut nabovarsler, samt rammesøknad til kommunen. Grunnarbeidene planlegges med start til sommeren, etter at skolene tar ferie. Målet er ferdigstillelse våren 2021.

Illustrasjonstegning.

- Nå er både vi i AKA og leietakerne i Haug lettet over at det ble full tilslutning til planen i formannskapet sist onsdag. Politikerne var også fornøyd med at det er funnet en løsning for gang- og sykkelvei, samt at den rødlistede og sjeldne planten «dragehode» blir tatt vare på, sier Odd Ivar.

Tryggere skolevei

Prosjektet vil også gi Haug et nødvendig og riktig løft trafikkmessig. En viktig del er å legge til rette for en tryggere skolevei for elevene som ferdes i området. Gangveien vil oppgraderes og adskilles fra kjøreveien, og ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter på en mye bedre måte.

Samtidig vil det anlegges en bedre adkomst til eiendommen, og parkeringsarealet vil bli både større og mer funksjonelt sammenlignet med dagens.

AKA har hatt et godt samarbeid med Ringerike kommune under planprosessen, og vi erfarer nok en gang at kommunen har en meget effektiv bygge- og planavdeling. - Nå gleder vi oss til å sette spaden i jorden, avslutter Odd Ivar og Morten.