Generasjonsskifte i AKA

Et generasjonsskifte gjennomføres i AKA og 4. generasjon Thoresen kommer inn på eiersiden. Aage Thoresen vil selv sitte igjen med 10 % av AKA-aksjene, de tre barna Marte, Guro og Hallvard 25 % hver og de seks barnebarna vil samlet eie resterende 15 % likt fordelt. Gjennom dette sikres fortsatt familieeierskap av det tradisjonsrike Hønefoss-selskapet.

Familien Thoresen med Hallvard (f.v.), Guro, Marte og Aage. Foto: Karoline Berven, Ringerikes Blad.
Familien Thoresen med Hallvard (f.v.), Guro, Marte og Aage. Foto: Karoline Berven, Ringerikes Blad.

Business as usual

- Vi har all grunn til å være godt fornøyde med AKAs utvikling gjennom 45 år, sier en tilfreds Aage Thoresen. Alle våre dyktige og engasjerte medarbeidere har en betydelig del av æren for dette. Uten deres innsats ville ikke vårt strategiske og finansielle fundament ha vært så sterkt som det er i dag. Vi har også langsiktige og fremtidsrettede leietakere og samarbeidspartnere som har spilt en avgjørende rolle i vår utvikling.

- Jeg er oppriktig stolt av alt vi har klart å få til sammen, og jeg ser frem til at neste generasjon utvikler selskapet videre. Med det utgangspunkt som AKA har i dag, er det få begrensninger i det fremtidige mulighetsbildet. Det er opp til eierne, styret og medarbeiderne å kunne utnytte de konkurransemessige fortrinn som selskapet innehar.

- For AKAs medarbeidere, leietakere og øvrige samarbeidspartnere vil ikke generasjonsskiftet få noen konsekvenser. Her blir det «business as usual». Endringene er kun eiermessige, forsikrer Aage Thoresen, som fortsatt vil ha «en hånd på rattet» som styremedlem.

Fokus på en bærekraftig fremtid

AKA er i dag et av landets største, privateide eiendomsselskap med 230 eiendommer i alle Norges landsdeler. Selskapets største leietakere er Reitan, NorgesGruppen, Europris og Coop. AKA har ambisjoner om å investere i og utvikle eiendommer for opp mot 5 milliarder kroner de neste fem årene.

Marte, Guro og Hallvard Thoresen deler sin fars tro og ambisjoner for AKAs fremtid; - Vi føler selvfølgelig et stort ansvar å forvalte familiens verdier videre på en best mulig måte. AKAs strategiske og finansielle fundament har aldri vært sterkere. Dette skaper unike muligheter for en fortsatt offensiv og spennende utvikling.

For Thoresen-familien er også samfunnsengasjement en selvfølgelighet. Det er derfor viktig å videreføre selskapets bidrag til inkludering, mangfold og livskvalitet gjennom ulike sponsorater med ideelle og sosiale formål. Selskapets er også en aktiv bidragsyter til Ringeriksregionen når det gjelder idrett, samfunnsutvikling, kultur og utdanning.

- Gjennom vår lidenskap for handel- og eiendomsbransjen vil vi fortsatt ha fokus på å videreutvikle AKA som et bærekraftig og fremtidsrettet selskap. Vi er opptatt av å ta vårt ansvar, både i samfunnet generelt og som en langsiktig eiendomsaktør. Gjennom målrettet arbeid, skal vi utvikle gode løsninger for og med Norges største handelskjeder og samarbeidspartnere. 

- Som 3. generasjon er vår ambisjon at AKAs fremtid skal bli like suksessfull som historien har vært, avslutter Marte, Guro og Hallvard.

 

Oversikt over AKAs sponsorengasjementer, per april 2022Idrett
 • Hønefoss BK
 • Ringerike Panthers
 • Ringeriksmaraton
 • Ulike idrettsarrangementer


Kultur
 • TBA – blant annet Hønefossrevyen
 • Rockefroskene for 1. klassinger
 • Austjord musikkorps


Regional utvikling
 • Ringerikskonferansen
 • Invest in Ringerike
 • Ringeriksløsningen
 • Universitetet i Sørøst-Norge (Ringerike)


Samfunn
 • Rosa sløyfeaksjonen
 • Frelsesarmeen
 • Fontenehuset
 • Ringerike Pride
 • Miljøstasjoner
 • Oslo Universitetssykehus – kreftforskning
 • Blå Kors
 • Kirkens Bymisjon
 • Norsk Narkotikapoliti
 • Norges Handikapforbund
 • SuperSelma - barnekreftforeningen