Går så det suser – utvider arealene

Helt siden byggevarekjeden Obs Bygg etablerte seg på Hvervenmoen i Hønefoss våren 2016, har avdelingen vært en stor suksess. Nå utvides butikkarealene.

Obs Bygg Hønefoss utvides til 8 000 m² innendørs salgsflate.
Obs Bygg Hønefoss utvides til 8 000 m² innendørs salgsflate.

- Selv om det går bra, vurderer vi alltid hva vi kan gjøre for at det skal gå enda bedre – hva vi og leietaker kan gjøre for videre utvikling, sier AKAs driftsdirektør Rolf Hammerengen. I tilfellet med Obs Bygg Hønefoss var det en effektivisering av «drive in» som stod øverst på ønskelista.

AKAs driftsdirektør Rolf Hammerengen og varehussjef i Obs Bygg Hønefoss Vidar Antonsen, ser frem til å få på plass en bedre løsning i drive in-området.

Obs Bygg og AKA vil nå utvide bygget i delen som rommer tyngre byggevarer. - Målet er å tilrettelegge for en bedre handleopplevelse med blant annet forbedret logistikk i drive in- området, sier varehussjef for Hønefoss-avdelingen, Vidar Antonsen.

I dag ligger deler av drive in- området utendørs, og en stor del benyttes i forbindelse med inn- og utkjøring. Nå skal hele salgsarealet legges under tak. I ny løsning vil i tillegg utkjøring flyttes slik at man kan utnytte arealene bedre. Innkjøring forblir på samme sted.

Utendørs blir innendørs. Grønn markering viser området som skal bygges inn.

Obs Bygg Hønefoss vil etter ferdigstillelse våren 2021 øke innendørs salgsflate med hele 1 100 m², og ha et totalt areal på nærmere 8 000 m². Varehussjef Vidar Antonsen er fornøyd med å kunne gjøre ytterligere forbedringer og fortsette veksten på Hvervenmoen. Når tilbygget er ferdigstillet forventes det at årsomsetningen etter kort tid vil passere 150 millioner kroner. 

Dagens trelast-område.

- Både Obs Bygg og AKA gleder seg til å få på plass en større og mer tilrettelagt løsning i trelast og tyngre byggevarer, til beste for både kunder og ansatte, avslutter AKAs driftsdirektør. Det er entreprenøren Asker Entreprenør som vil stå for byggearbeidene.