Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Full fart i AKAs prosjektavdeling

At det er midt på sommeren har liten betydning. Det er som vanlig travelt i AKAs prosjektavdeling. - Akkurat nå jobber vi mye med spesielt fire større prosjekter på Østlandet, sier prosjektsjef Morten Kristiansen.

Hendene fulle: AKAs prosjektsjef Morten Kristiansen (t.v.) og prosjektansvarlig Even G. Skistad.
Hendene fulle: AKAs prosjektsjef Morten Kristiansen (t.v.) og prosjektansvarlig Even G. Skistad.

- Vi merker at leietakerne våre er investeringsvillige og har fokus på miljøtiltak, forteller Morten, som i løpet av våren har satt i gang fire større utviklingsprosjekter ved eksisterende eiendommer. Hittil i år er det, litt tilfeldig, særlig KIWI vi kjører flere prosjekter sammen med.

AKA Butikkeiendom AS Solglimt, Rena.

På Rena nord for Elverum eier AKA en næringsseksjon i et sameie. Her skal deler av eksisterende lager og sosiale rom rives, og erstattes med et påbygg i en annen retning – slik at butikken blir mer rektangulær. - Dette gir KIWI en bedre planløsning, men den største fordelen blir en mye bedre parkeringsløsning, sier Morten. Påbygget blir på 350 kvadratmeter, men på grunn av delen som rives vil totalarealet forbli det samme.

Et viktig tiltak i prosjektet er skifte til LED-belysning og til ventilasjon med effektiv styring og høy varmegjenvinning, samt bytte til miljøvennlige anlegg i kjøl og frys. Samtidig oppgraderes terrassene til leilighetene i 2. etasje. Det legges også til rette for å bygge flere leiligheter på taket i fremtiden.

Roa Syd Eiendom AS.

På Roa i Lunner kommune er ett av eiendommens to bygg revet. Det skal gi rom for et betydelig større parkeringsareal og en utvidelse av dagens KIWI med hele 500 kvadratmeter.

Oppstart på tilbygget er satt til andre uken i august. Også her skal bygget oppgraderes med energibesparende LED-belysning, ventilasjon og kjøle- og fryseanlegg.

AKA Butikkeiendom AS Havnegata, Drammen.

Bygget i Havnegata i Drammen har gjennom årene huset både Rimi og Coop Extra, men har siden 2020 stått uten leietaker. - Havnegata er et spennende prosjekt, sier Morten. Inntil godkjenning av rammesøknad på nytt bygg i mai i år, har det har vært en lang prosess med ulike skisser til løsning.

- Vi ønsket i utgangspunktet å rehabilitere eksisterende bygg for KIWI, som ønsker å etablere seg i Havnegata. På grunn av svært dårlige grunnforhold lot det seg dessverre ikke gjennomføre uten at man gjorde ny fundamentering. Det hele førte til slutt til godkjent søknad om å rive eksisterende og føre opp et helt nytt bygg. Nye KIWI Havnegata blir 800 kvadratmeter stor. 

AKA Butikkeiendom AS Bøleveien, Skien.

- Ved Bøleveien i Skien skal det også både bygges på og oppgraderes, sier AKAs prosjektansvarlig Even G. Skistad. KIWI skal få 340 kvadratmeter større plass, samtidig som eksisterende bygningskropp skal rehabiliteres.

- Faktisk forventer vi 60-70 % mer energieffektiv butikk etter rehabilitering, sier Even og viser til energisimuleringer som er utført i forkant av prosjektet. - Planlagt etterisolering av vegger og tak, samt bytte til vinduer med høy isoleringsevne vil bidra i høy grad til besparelser. Men også nytt ventilasjonsanlegg med effektiv styring og høy varmegjenvinning, nytt kjøle- og fryseanlegg og bytte til LED-belysning bidrar positivt. På utsiden vil det utføres en fasadeendring til den klassiske KIWI-looken med trespiler.

- Vi har et svært godt samarbeid med våre leietakere når det gjelder videreutvikling av eiendommer. Det gir verdi for begge parter at byggene kontinuerlig vedlikeholdes, oppgraderes og tilpasses endrede behov, avslutter en fornøyd og travel prosjektsjef.