Et nytt fellesskap står klart

For et par år siden kunngjorde AKA-gründer Aage Thoresen og konsernsjef i Ringerikskraft Ole Sunnset at de sammen ville bygge Hvervenmoens neste store kontorfellesskap. I dag står Ringeriksregionens mest moderne kontorbygg ferdig – og flere er allerede operative i sine nye lokaler.

Dette er en beskrivelse av bildet
Det åtte etasjer og 30 meter høye kontorbygget står ferdig etter kun 15 måneder byggetid.

Harald Myhre (t.v.) fra Roar Jørgensen har vært prosjektleder. Morten Kristiansen har representert byggherre AKA.

HM33 har fått en tydelig profil med et sterkt fagmiljø innen tekniske og teknologiske fag. I tillegg til Ringerikskraft, finner du også Roar Jørgensen, Norconsult, Foreningen til Bægnavassdragets regulering og ECT i bygget. Sistnevnte deler 5. etasje med RKS, Geoforum, DHJ og Testa Consulting. De fleste er allerede på plass, og i september blir det innflyttingsfest.

Veggene i alle fellesområder er dekorert med Hønefoss sin historie.

Som tidligere omtalt har det vært ønskelig å skape et fellesskap som kan stimulere til samarbeid og nyskapning, og det er derfor gledelig at så mange like typer virksomheter har funnet sammen. Forhåpentligvis kan disse trekke fordeler av hverandre fremover. Utformingen og utsmykningen i fellesarealene bygger opp under byggets identitet, blant annet med å vise Hønefoss sin historie og utvikling.

HM33 har en hyggelig, felles kantine i første etasje.

I en lys og trivelig kantine med stor veranda mot skogen, felles møterom og auditorium er det lagt til rette for gode møteplasser og samspill.

Deler av kantinen kan omgjøres til et auditorium ved behov.

Med beliggenhet mellom Hverven Atrium og fjernvarmesentralen til Vardar er HM33 det første bygget man ser når man kjører inn mot Hønefoss sørfra. Og fra de øverste etasjene er det en fantastisk utsikt over tretoppene – man kan blant annet skimte Tyrifjorden i det fjerne.

En seksjon i 7. etasje er fortsatt ledig.

Sammen med den dyktige entreprenøren BetonmastHæhre (tidligere Tronrud Bygg), ble signalbygget på Hvervenmoen et godt lokalt forankret prosjekt, og et vellykket sådan. AKA takker for et meget hyggelig samarbeid, og gratulerer eiere og leietakere med en flott og fremtidsrettet arbeidsplass.

Alle etasjer i HM33 består av både kontorceller og åpne kontorlandskap.

Ønsker du også å bli en del av det spennende miljøet på Hvervenmoen? Det er ikke for sent! AKA har fortsatt noen ledige kontorer i HM33, hovedsakelig i 7. etasje. Vi er fleksible og vil gjerne finne en løsning med deg.

Kontakt AKA for en titt!

Her kan du lese mer om Hvervenmoen Næringspark og se en film som viser vår fremtidsvisjon for området.