Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Et innholdsrikt fjorår

Vi ser tilbake på nok et år preget av pandemi. Et utfordrende år som både startet og sluttet med myndighetspålagte covid-tiltak. Dette medførte et enda større fokus på tilpasninger og nye løsninger sammen med våre samarbeidspartnere, og internt i forhold til å ivareta egne ansatte og arbeidsmiljø.

Adm. direktør i AKA, Jane K. Gravbråten, oppsummerer fjoråret.
Adm. direktør i AKA, Jane K. Gravbråten, oppsummerer fjoråret.

AKAs leietakere har gjennom året vært berørt av pandemien, men likevel i langt mindre grad enn mange andre virksomheter. Etter en ekstraordinær vekst i dagligvarehandel, bredt vareutvalg og byggevarebransjen i 2020, opplevde bransjene en tydelig normalisering i handelen fra midten av 2021.

AKA har også i 2021 kunnet vise til solide resultater som reflekterer både lønnsomme eiendomstransaksjoner, og effektiv forvaltning av eiendomsporteføljen.

Transaksjoner og eiendomsporteføljen

2021 ble et rekordår for transaksjoner i næringseiendom med et samlet volum på 155 mrd. kroner. AKA har gjennom året deltatt i transaksjoner med en samlet brutto eiendomsverdi på mer enn 2,8 mrd. kroner. Selskapet har investert direkte i nye eiendommer for over 900 mill. kroner.

I tillegg investerte selskapet for første gang i et syndikat og er en av ankerinvestorene i selskapet som kjøpte Jærhagen kjøpesenter for over 1 mrd. kroner i slutten av desember. Det ble også gjennomført salg av til sammen 16 eiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på over 700 mill. kroner.

Ved årsskiftet eier AKA, direkte og indirekte, en eiendomsportefølje bestående av over 514.000 kvm. næringsarealer, fordelt på 228 eiendommer, og med en samlet årsleie på ca. 747 millioner kroner. Antall eiendommer i porteføljen er redusert med 2 i løpet av 2021, men porteføljen har likevel vokst med om lag 80.000 kvm. og 100 mill. kroner i årsleie.

Offensive og profesjonelle leietakere bidrar til at vi stadig gjør både små og store bygningsmessige tilpasninger for sammen å skape best mulig resultater. Arbeidet med å vedlikeholde, oppgradere og rehabilitere eksisterende portefølje har gått som normalt i 2021. I tillegg har selskapet aldri før hatt et større antall små og store prosjekter i planleggingsfasen.

Vi har også gjennom fjoråret opplevd at våre førsteklasses, profesjonelle og ikke minst ansvarlige samarbeidspartnere, sammen med AKA, i enda større grad har hatt fokus på bærekraftige valg og løsninger i forbindelse med oppgradering og rehabilitering. Dette er et spennende grensesnitt som vi vil jobbe aktivt med fremover. Det er med andre ord liten tvil om at 2022 blir et hektisk og spennende år.

Sosial bærekraft og lokal utvikling

Vi styrket vårt samfunnsnyttige arbeid i 2021. AKA ga igjen 1 mill. kroner til kreftforskning ved Oslo universitetssykehus. I tillegg fortsatte vi å være en aktiv bidragsyter til Ringeriksregionen, både når det gjelder kultur og idrett, samfunn og næringsliv, med totale bidrag på over 7 mill. kroner.

AKA investerer fortsatt mye i lokal utvikling av Ringeriksregionen, blant annet gjennom støtte til Ringerike Næringsforening generelt, og et felles samarbeidsprosjekt med flere sentrale næringsaktører i Ringeriksregionen, «Invest in Ringerike», spesielt. Målet med prosjektet er å styrke fokuset og innsatsen på næringsvekst- og utvikling i det mest spennende og største vekstområdet i Norge de neste 10 årene.

Sammen med våre leietakere i Hvervenmoen Næringspark ser vi at handelsparken trekker kunder fra et stort omland inn til handelsbyen Hønefoss, og regionen Ringerike. Vi jobber med å videreutvikle og forsterke handelsparken som en regional storhandelsdestinasjon, og har som ledd i dette startet opp arbeidet med en ny detaljreguleringsplan for området.

Som en del av det langsiktige arbeidet med handelsparken har AKA i 2021 solgt seg ut av kontorbygget HM33, samt solgt en kontorseksjon i HM49 og kjøpt en handelseiendom utleid til Brødrene Dahl. På Klekken i Hønefoss har vi oppført og åpnet et nytt Haug Nærsenter, med dagligvarekjeden Extra som hovedleietaker.

Rigget for ytterligere vekst

Gjennom 2021 fortsatte AKA å styrke organisasjonen for å sikre god drift og utvikling av eksisterende eiendomsportefølje, men også for å legge til rette for fremtidig vekst og utvikling.

2. august tiltrådte Even Gunnberg Skistad som ny prosjektsansvarlig i selskapet. Kari-Anne Wolff Skjelbred hadde sin første arbeidsdag som direktør for organisasjon og bærekraft 1. desember. Den nyopprettede stillingen signaliserer ambisjonsnivået om å bli en sentral aktør med fokus på fremtidens løsninger innen kvalitet, effektivitet og bærekraft knyttet til drift, forvaltning og utvikling av eiendomsporteføljen.

Vi går inn i 2022 på jakt etter ny eiendomssjef for å styrke teamet ytterligere.

2022

Ambisjonen om fortsatt vekst i eiendomsporteføljen står ved lag og AKA sikter på å gjennomføre flere lønnsomme eiendomstransaksjoner i 2022, hvorav nye investeringer for opp mot 1 mrd. kroner. I tillegg skal vi sørge for at våre eksisterende eiendommer og samarbeidspartnere får best mulig oppfølging.

AKA skal fortsatt være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, og vi jobber kontinuerlig og målrettet for å realisere vår visjon. Vi er stolte av å ha en solid og langsiktig eiendomsportefølje med flere av Norges største og mest profesjonelle og ansvarlige bedrifter som leietakere. Det gjør at vi strekker oss litt lenger hver eneste dag.

Med håp om et enda mer normalisert 2022, ønsker vi alle våre samarbeidspartnere et riktig godt nytt år!

Jane

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per 31.12.2021.