Et innholdsrikt fjorår

AKA fortsatte å vokse i 2019 – både i antall handelseiendommer i porteføljen og antall ansatte i staben. Tradisjonen tro gjør daglig leder opp en hyggelig status ved inngangen til et nytt år.

Daglig leder i AKA, Paal Haakensen.
Daglig leder i AKA, Paal Haakensen.

2019 har vært et spennende år. Med en solid vekst i antall eiendommer som skal driftes og forvaltes, ble det også i fjor behov for forsterkninger i organisasjonen. Vi er stolte av at vi rekrutterte interne ressurser til to nyopprettede stillinger. Vår controller, Thomas Simonsen, ble økonomisjef og driftsansvarlig Odd Ivar Sæta fikk nye oppgaver som utviklingssjef.

Det ble i den forbindelse ansatt to nye medarbeidere i AKA. Eskil Viken ble ansatt som ny driftsansvarlig, og Leif Thomas Breivold ble ansatt som controller – og har sin første arbeidsdag i februar i år.

Eiendomsinvesteringer

På eiendomssiden ble 29 nye eiendommer overtatt i 2019 og totale investeringer oversteg 1,6 milliarder kroner. I tillegg ble det inngått avtale om kjøp av ytterligere 7 eiendommer til en verdi av ca. 245 millioner kroner, med overtakelse i 2020. 1 eiendom ble solgt.

REMA 1000 på Mongstad i Hordaland er blant AKAs nye eiendommer.

Fjorårets eiendomstransaksjoner preges spesielt av ett kjøp; i juli kunne AKA feire det største enkeltkjøpet i selskapets historie, da en portefølje på 20 handelseiendommer ble overtatt fra Ragde Eiendom og Breidablikk Eiendom.

En «varetelling» ved årsskiftet viser at AKA har 414 500 m² lokaler i sitt eie, fordelt på 231 eiendommer. Ved 11 av disse eiendommene ble det i løpet av 2019 gjennomført rehabilitering av eksisterende bygg eller utvidelse av areal. Selskapet fortsetter å ha stort fokus på utvikling av eksisterende eiendommer i samarbeid med sine leietakere.

Lokalt engasjement

Lokalt har vi satt i gang trinn 2 av handelsutbyggingen i Hvervenmoen Næringspark. Et 12 000 m² stort handelsbygg ferdigstilles i løpet av få uker, og fire nye leietakere flytter til næringsparken – to av dem er helt nye handelsbedrifter i regionen.

2019 var også året da AKA inngikk et samarbeid med Clemens Eiendom og fremla store planer for utvikling av et viktig fremtidig knutepunkt i Ringerike. Målet er at «Prestemoen» skal bli et foretrukket næringsområde når ny E16 og Ringeriksbanen blir en realitet, og tiltrekke seg bedrifter med fokus på samfunnsansvarlig utvikling. Samtidig skal Prestemoen synliggjøre merkevaren Hønefoss og bidra til å gjøre destinasjonen Ringerike & Hønefoss mer attraktiv.

Under årets Ringerikskonferanse mottok AKA næringsprisen for 2019.

AKA mottok heder og ære for sitt lokale engasjement, da selskapet i oktober ble tildelt RNFs Næringspris for 2019. Det er vi stolte av!

2020

AKA fortsetter å se fremover og ønsker i 2020 å gjøre enda flere lønnsomme investeringer i gode handelseiendommer.

Vi fokuserer videre på tett oppfølging og god forvaltning av eksisterende eiendommer i porteføljen – en portefølje som er både solid og langsiktig, og har Norges største og mest profesjonelle handelsbedrifter som leietakere. Samtidig fortsetter vi å engasjere oss i lokal utvikling.

Vi håper også 2020 blir et begivenhetsrikt år, både for oss og for dere. Et riktig godt nytt år ønskes alle våre venner og samarbeidspartnere!

 

Paal