Endelig kan AKA ønske Montér og Flisekompaniet velkommen til Hvervenmoen

Oversiktsbilde av Hvervenmoveien 25 og 29, t.h. eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.
Oversiktsbilde av Hvervenmoveien 25 og 29, t.h. eiendomsdirektør Rolf Hammerengen.

Konsernet Saint-Gobain, som er blant verdens ledende selskap innen produksjon av byggevarer, har valgt Hvervenmoen når de skal samlokalisere aktørene Montér, Flisekompaniet og Brødrene Dahl i Hønefoss. Etter grundig behandling av dispensasjonssøknaden i kommunen, fatte politikerne i Hovedutvalget for Miljø og Areal 13. mai et positivt vedtak. Nå er leiekontrakter signert med de nye byggevareaktørene, og byggesøknad vil bli sendt så snart alt er klart.

Montér og Flisekompaniet flytter sin virksomhet i Hønefoss til Hvervenmoen, mens Brødrene Dahl flytter internt på området. Montér og Brødrene Dahl skal inn i Hvervenmoveien 25, hvor eksisterende bygg vil bli gjenbrukt gjennom tilpasset ombygging. Parallelt vil AKA føre opp et nabobygg for Flisekompaniet i Hvervenmoveien 29. Etter ferdigstillelse disponerer aktørene ca. 7.500 kvm.

- AKA er svært fornøyd med å få på plass de nye aktørene i handelsparken, sier eiendomsdirektør Rolf Hammerengen. - Dette vil komplettere og forsterke handelsparken, og de nye virksomhetene som flytter inn er helt i tråd med både kommunene og AKA sine ambisjoner for type handel som ønskes etablert på Hvervenmoen. Her får vi til en bærekraftig fortetting med mer konsentrert storhandel, og når dette prosjektet står ferdig vil handelsparken bestå av mer enn 40.000 kvm handelsarealer.

For aktørene vil synergier som sambruk av arealer ute og inne være viktige, i tillegg til felles varedistribusjon til handelsparken fra sentrale lagre. Brødrene Dahl henvender seg utelukkende til proffmarkedet, mens Montér og Flisekompaniet har en overvekt av proffhandel.

 - Hvervenmoen står fram som et sentralt handelsområde på Ringerike, og når vi kan samle de tre kjedene gir det oss mulighet til å yte våre kundeledende løsninger innenfor bærekraftig og effektiv logistikk. Samlokaliseringen er en «vinn-vinn» for alle parter gjennom økt produktbredde og tilgjengelighet av varer og tjenester, forteller Jan G. Vere, eiendomsdirektør i Saint-Gobain Distribution Norway.

Optimera med Montérkjeden og Flisekompaniet anser begge den nye beliggenheten som svært gunstig også for privatkundene. - Vi i Flisekompaniet ser fram til å flytte inn i et nytt bygg på Hvervenmoen der vi får vist fram vårt moderniserte butikk-konsept. Med presise leveringer, kombinert med moderne butikk-konsept og dyktige ansatte på Hønefoss, både profesjonelle og private kan oppleve å få løsninger som har lyst på, uttaler Alexander Pedersen, CEO i Flisekompaniet.

- Det er med stor glede og entusiasme vi ser frem til å flytte til Hvervenmoen i et allerede godt etablert handelsområde. Våre kunder kan glede seg til et topp moderne byggevarehus. Det vil inneholde en romslig butikk, stor utebutikk med drive-in, klimatisert rom for listeverk og interiørprodukter og ikke minst de samme hyggelige og kompetente ansatte, uttaler Elisabeth Evensen, daglig leder i Montér Hønefoss.

Også Lars Torp Andersen, salgssjef og lokal leder for Brødrene Dahl, er veldig fornøyd med samlokaliseringen. - Dette blir et sterkt knutepunkt og one-stop-shop for all lokal byggevirksomhet i nærområdet der vi vil gi gode kundeopplevelser med et sterkt og bredt produktsortiment, sier Andersen.

AKA vil, i tett samarbeid med leietakerne, jobbe videre med detaljprosjektering for å bygge funksjonelle og bærekraftige bygg med fokus på energieffektive og fremtidsrettede løsninger.

Endelig åpningsdato for ulike konseptene er ikke fastsatt, men i løpet av våren 2026 vil alle være i full drift i nye lokaler i handelsparken på Hvervenmoen.

Vi i AKA gleder oss til å ønske Montér og Flisekompaniet velkommen til Hvervenmoen for samlokalisering med Brødrene Dahl.