Endelig er reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16 vedtatt

AKA registrerte med stor glede at Regjeringen fredag 27. mars vedtok reguleringsplanen for Ringeriksbanen og E16.

Illustrasjonen viser hvordan Prestemoen kan være tenkt benyttet for å bidra til utvikling og vekst i Ringeriksregionen.
Illustrasjonen viser hvordan Prestemoen kan være tenkt benyttet for å bidra til utvikling og vekst i Ringeriksregionen.

Dette er den viktigste milepælen på over 100 år for Ringeriksbanen/E16, og markerer etter vår mening «point of no return» for prosjektet.

Nyheten er meget gledelig for Ringeriksregionen, men også for hele strekningen mellom Oslo og Bergen – via både Hallingdal og Valdres. En beslutning som åpner for mer bærekraftig transport mellom Norges to største byer.

For AKA vil dette bl.a. bidra til å muliggjøre videre utvikling av Hvervenmoen og til å realisere våre planer på Prestmoen. Vi legger nå til grunn at politikerne gir prosjektet aller høyeste prioritet i kommende NTP.

Les også: Vi vil gjøre Hønefoss enda mer attraktiv!

Se fredagens vedtak her: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/statlig-plan-for-ringeriksbanen-og-ny-e16-er-vedtatt/id2695504/