Det mest innholdsrike året i AKAs historie – så langt!

I 2017 feiret AKA sitt 40- årsjubileum – blant annet med å gjennomføre totalt 45 eiendomskjøp! I tillegg er 8 eiendommer solgt. Jubileumsåret har vært AKAs mest innholdsrike år noensinne.

Daglig leder Paal Haakensen og AKAs eiere, gründer Aage Thoresen, adm.sjef Guro Thoresen og investeringssjef Hallvard Thoresen.

Status eiendomsportefølje


– Ved årsskiftet har AKA 332 000 kvadratmeter lokaler i sitt eie, hvorav 49 000 kvadratmeter er kjøpt i 2017. Totalt teller vi 197 eiendommer i porteføljen, forteller daglig leder Paal Haakensen. - Eiendommene befinner seg i alle Norges fylker, og landets ledende dagligvarekjeder og handelsbedrifter er våre kunder og samarbeidspartnere.

I 2017 er AKAs årlige leieinntekter økt med 80 mill. kroner, og om ikke lenge passeres en halv mrd. kroner i årlige leieinntekter.

Haakensen oppsummerer 2017 slik: – Årets eiendomskjøp har vært preget av store porteføljer, blant annet 9 handelseiendommer som alle befinner seg nord for Trondheim. Alle eiendommene er nye og effektive.

– En annen stor investering ble kjent så sent som i desember og besto av hele 22 eiendommer, der alle har lange leieavtaler med Reitan Convenience, fortsetter Haakensen. - De 22 Shell/ 7-Eleven- eiendommene ligger spredt fra Midt-Norge og sørover, med hovedtyngden på Østlandet. Alle har til felles at de er sentralt beliggende og er gode handelspunkter for folk i farta.

– I tillegg til de to store porteføljene, er det kjøpt ytterligere 9 handelseiendommer. Blant annet en flott eiendom på Hunstad i Bodø, som har leieavtale med NorgesGruppen.

Nytt, spennende samarbeid


En spennende erfaring fra 2017 er etableringen av det nye selskapet Handelseiendommer Øst AS, og tilhørende samarbeid med eksterne investorer.

– Bakgrunnen for samarbeidet er AKAs forretningsstrategi, som sier at hovedvekten av våre leieinntekter skal komme fra utleie til dagligvarebransjen. Den senere tid har vi både kjøpt og utviklet faghandelseiendommer, dette har medført at forholdet dagligvare/faghandel har blitt utfordret, meddeler AKAs daglige leder.

– Gjennom dette samarbeidet, vil AKA kunne fortsette satsningen på kjøp av dagligvareeiendommer, forteller han fornøyd.

Handelseiendommer Øst AS eier p.t. 5 faghandelseiendommer til en samlet verdi av drøyt 500 mill. kroner. Eiere av det nye selskapet er Joh. Johannson Eiendom AS (25%), Glitra AS (9 %), Spleismark Handel AS (25 %) og AKA AS (41 %). AKA drifter og forvalter eiendommene.

– Når vi nå har lagt et vellykket jubileumsår bak oss, fortsetter vi å se fremover og ønsker i 2018 å gjøre enda flere lønnsomme investeringer i gode handelseiendommer, avslutter Haakensen.

AKAs mål er fortsatt å være Norges ledende innen drift og forvaltning av førsteklasses handelsnæringseiendommer, med hovedvekt på dagligvare. Og vi er et godt stykke på vei. Aldri før har det skjedd så mye spennende i AKA.

Et riktig godt nytt år til alle våre samarbeidspartnere!