Årsresultat 2018 - AKA rigger seg for ytterligere vekst

AKA-konsernets resultatregnskap for 2018 er nok en gang av den solide sorten, og viser betydelig underliggende vekst.

F.v. finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og daglig leder Paal Haakensen.
F.v. finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og daglig leder Paal Haakensen.

Resultatet før skatt i 2018 endte på 155,5 mill. kroner og inkluderer 37,2 mill. kroner i gevinst fra salg av eiendom. Korrigert for ekstraordinære inntekter og kostnader viser det underliggende resultatet før skatt en vekst mot fjoråret på 15 %, drevet av betydelig investeringer mot slutten av 2017 samt ytterligere eiendomskjøp i 2018. Årsresultatet etter skatt ble 124,3 mill. kroner.

Inntektene fra husleie viste i 2018 en vekst mot fjoråret på hele 44,5 mill. kroner, noe som også var grunnlaget for den positive resultatutviklingen. - Vi ser nå helårseffekten av de omfattende investeringene vi gjennomførte i 2017 og de positive resultateffektene disse eiendommene bidrar med i konsernet. Underliggende resultater fra kjernevirksomheten er sterkere enn noen gang, sier en godt fornøyd finansdirektør Jane K. Gravbråten.

I 2018 har AKA overtatt ytterligere 7 eiendommer og nok en barriere ble brutt når telleverket oversteg 200 eiendommer som driftes og forvaltes av AKA. Ekstra hyggelig var det at eiendom nummer 200 var av det lokale slaget, lokalisert like nordøst for Hønefoss sentrum. Ved årsskiftet bestod porteføljen av 203 eiendommer med en årlig leie på 516 mill. kroner (inkl. deleide selskaper).

– Det var et år preget av fortsatt lave renter og høye markedsforventninger, noe som resulterte i noe lavere investeringer enn vi er vant til i AKA. Vi er likevel godt fornøyde med de flotte eiendommene vi har overtatt i 2018, sier investeringssjef Hallvard Thoresen samtidig som han signaliserer en betydelig vekst i investeringene fremover.

I desember solgte AKA en av sine eiendommer da lokalene til Kiwi på Lierstranda i Lier kommune fikk nye eiere. -  Dette er en fin eiendom med et stort potensial og vi har sterk tro på at de nye eierne kan utvikle denne eiendommen videre. Det gjør det alltid lettere å selge når man vet at eiendommen vil bli forvaltet på en god måte, sier investeringssjefen.

De siste 5 årene har AKA investert over 4 mrd. kroner i nye eiendommer og utvikling av eksisterende eiendommer. – AKA har hatt en fantastisk reise så langt, men både ambisjonen, viljen og evnen til videre vekst er et hovedfokus. Vi er ikke mette, sier daglig leder Paal Haakensen avslutningsvis.