Årsresultat 2017 - Sterke resultater og høye investeringer

Etter en begivenhetsrik innspurt på fjoråret, er AKAs resultatregnskap for 2017 meget hyggelig lesning.

Investeringssjef Hallvard Thoresen, finansdirektør Jane K. Gravbråten og daglig leder Paal Haakensen.

AKA-konsernet leverte nok et sterkt resultat i 2017. Resultat før skatt ble 186,9 mill. kroner, noe som er 21,4 mill. kroner lavere enn 2016. Resultatet inkluderer gevinst fra salg av eiendom på 80,7 mill. kroner, en gevinst som fra tilsvarende transaksjoner var på 124,1 mill. kroner i 2016.

Leieinntektene økte imidlertid med 41,1 mill. kroner som følge av gjennomførte eiendomsinvesteringer i 2016 og 2017. Korrigert for ekstraordinære resultatposter kan AKA-konsernet vise til en vekst på bunnlinjen med 21,8 mill. kroner (23 %) mot 2016.

– Tallene er en hyggelig bekreftelse på at kjernevirksomheten fortsetter å levere solide resultater. Dette utgjør fundamentet for konsernets videre vekst og resultatutvikling, sier finansdirektør Jane K. Gravbråten.

2017 var et innholdsrikt år for konsernet og AKA investerte over 1 milliard kroner i nye eiendommer. Ved årsskiftet var det 197 eiendommer i porteføljen, lokalisert i alle landets fylker. Totale årlige leieinntekter økte med 80 mill. kroner fra 2016 og var ved utgangen av 2017 i overkant av 480 mill. kroner (inkl. deleide selskap).

Investeringssjef Hallvard Thoresen forteller at selv om markedet har vært preget av stive priser har AKA funnet de gode objektene til de riktige prisene.

– Vi arbeider systematisk med eiendomskjøp ut fra bestemte kriterier til kvalitet og lønnsomhet, så vi er ikke fremmede for å takke nei hvis prisforventningen ikke samsvarer med våre krav til eiendommen, sier investeringssjefen.

2017 var også en milepæl for AKA med hensyn til finansiering av virksomheten. Konsernet gjennomførte på høsten en vellykket første plassering av et obligasjonslån på 500 mill. kroner. Finansdirektøren er meget godt fornøyd med introduksjonen til obligasjonsmarkedet og den store interessen fra investorene for AKA og konsernets virksomhet.

– Dette lover godt i forhold til fremtidig utnyttelse av obligasjonsmarkedet som en viktig finansieringskilde fremover, sier Gravbråten.

Den langsiktige strategien til konsernet om fortsatt vekst ligger fast, og AKA ser for seg å investere ytterligere mellom 3 og 4 milliarder kroner frem til 2022. Daglig leder Paal Haakensen forteller at AKA skal være tro mot den forretningsplanen som foreligger, noe som innebærer fokus på kjøp av dagligvareeiendommer med langsiktige leiekontrakter.

– 2017 var et spennende og innholdsrikt år, men i AKA ser vi alltid fremover og jobber mot nye milepæler, sier Haakensen avslutningsvis.