Annerledesåret 2020

Vi ser tilbake på et annerledes og svært lærerikt år.

Adm. direktør i AKA, Jane K. Gravbråten, oppsummerer fjoråret.
Adm. direktør i AKA, Jane K. Gravbråten, oppsummerer fjoråret.

Vi ser tilbake på et annerledes og svært lærerikt år. Drift og forvaltning av eiendomsporteføljen gikk som normalt frem til 12. mars 2020, da store deler av Norge ble stengt ned som følge av de mest inngripende tiltak fra en norsk regjering i fredstid. Perioden som fulgte, ble preget av å ivareta ansatte og leietakere i en usikker og krevende tid.

Alle AKAs leietakere har gjennom året vært berørt av COVID-19-pandemien, men likevel i langt mindre grad enn mange andre virksomheter. Året sett under ett har dagligvarebransjen opplevd en ekstraordinær vekst i omsetning som følge av innførte smittevernstiltak, herunder stengte grenser, restauranter og serveringssteder. Aktørene innen bredt vareutvalg, energistasjoner og byggevarehus har også alle hatt en kraftig vekst i forbindelse med blant annet endret reise- og feriemønster innenlands i år, samt forbrukernes økte fokus på hus, hjem og hage.

AKA har også gjennom året kunnet vise til solide resultater som reflekterer både lønnsomme eiendomstransaksjoner, og effektiv forvaltning av eiendomsporteføljen med solide leietakere.

 

Transaksjoner og eiendomsporteføljen

AKA investerte for over 700 millioner kroner i nye eiendommer i løpet av fjoråret. Det ble også gjennomført salg av til sammen 13 eiendommer med en samlet brutto eiendomsverdi på over 400 mill. kroner. Ved årsskiftet kan AKA telle opp 434 000 m² arealer, fordelt på 230 eiendommer, og nærmere 650 millioner kroner i årlige leieinntekter. Antall eiendommer er uendret fra forrige årsskifte, men porteføljen har likevel vokst med nesten 20 000 m² i areal og 42 millioner kroner i årlig leieinntekt.

Om lag 80 % av AKA sine leieinntekter kommer fra REMA 1000, KIWI, Meny, Spar, Coop, YX/7-Eleven og Europris. Offensive og profesjonelle leietakere bidrar til at vi stadig gjør både små og store bygningsmessige tilpasninger for sammen å skape best mulig resultater. Selskapet er svært opptatt av utvikling av eksisterende eiendommer sammen med våre leietakere.

Vi er stolte av å ha en solid og langsiktig eiendomsportefølje med flere av Norges største og mest profesjonelle bedrifter som leietakere. Det gjør at vi strekker oss litt lenger hver eneste dag.

 

Lokalt engasjement og utvikling

Vi fortsetter å satse lokalt. Vi ønsker å være en positiv bidragsyter til Ringeriksregionen, både når det gjelder kultur og idrett, samfunn og næringsliv.

I Hvervenmoen Næringspark åpnet AKAs nyeste handelsbygg, med XXL som førstemann ut 6. februar, og i løpet av mars var også Jysk, Elkjøp og Megaflis på plass i handelsparken. Sammen med våre leietakere på Hvervenmoen ser vi at handelsparken trekker kunder fra et stort omland inn til handelsbyen Hønefoss, og regionen Ringerike. Næringsparken vokser stadig, både i antall kvadratmeter og antall arbeidsplasser, og omsetter for nærmere én milliard kroner.

På Jevnaker har vi oppført og åpnet en ny REMA 1000, der også Vinmonopolet og Apotek 1 er leietakere. Og i Haug har vi startet oppføringen av ny Coop Extra, hvor også eksisterende frisør og legesenter får nye tidsriktige lokaler sammen med et nytt apotek. Samtidig engasjerer vi oss i Ringeriksbanen og nye E16, og har store planer for å bidra til å styrke Hønefoss som en handelshovedstad i regionen.  

 

Rigget for ytterligere vekst

Med mål om fortsatt vekst og utvikling i eiendomsporteføljen ble organisasjonen i løpet av året tilpasset og ytterligere styrket. 1. desember tiltrådte undertegnede som administrerende direktør for selskapet. Paal E. Haakensen gikk inn i stillingen som selskapets nye investeringsdirektør og Thomas A. Simonsen tok steget opp fra økonomisjef til finansdirektør. I tillegg til intern omorganisering hadde Leif Thomas Breivold sin første arbeidsdag som controller i februar, og medio desember ble AKAs styre utvidet med Orklas tidligere konsernsjef Peter A. Ruzicka.

Vi har i 2020 også hatt gleden av å feire tre meget trofaste og dyktige ansatte som har stått last og brast ved AKAs side i flere tiår. Rett før nyttår ble det markert at John Ivar Skjerven, Tom Arne Karlsen og Rolf Hammerengen hadde jobbet totalt 80 år i selskapet.

 

2021

Ambisjonen om fortsatt vekst i eiendomsporteføljen står ved lag og AKA sikter på å gjennomføre flere lønnsomme eiendomstransaksjoner i 2021. I tillegg skal vi sørge for at våre eksisterende 230 eiendommer og over 350 leieforhold får best mulig oppfølging i en tid som fortsatt er preget av COVID-19-pandemien.

AKA skal fortsatt være Norges ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelsnæringseiendommer, og vi jobber kontinuerlig og målrettet for å realisere denne visjonen.

Et riktig godt 2021 ønskes alle våre samarbeidspartnere!

 

Jane