Akonto Økonomi flytter inn i HM49

Akonto Økonomi flytter fra Søndre torg i Hønefoss sentrum, til Hvervenmoen og 4. etasje i kontorbygget HM49 – og blir leietaker av AKA.

Dette er en beskrivelse av bildet
Daglig leder i Akonto Økonomi, Ellen Ørpen Aamodt, tar med seg 21 medarbeidere og flytter inn i kontorfellesskapet HM49 på Hvervenmoen. De er på plass fra mandag 2. juli.

Selskapet ser dermed frem til enda tettere samarbeid med Veiby Økonomi, som allerede holder til i HM49. De to økonomimiljøene skal samarbeide når det gjelder videreutvikling av både faglig kompetanse og tekniske løsninger.

Samarbeidet har sin naturlige grunn. Både Akonto og Veiby har de siste par årene vært del av IT- og økonomifagmiljøet Ecit, som har som mål å levere en helhetlig og samlet forretningsstøtte til sine kunder.

Samtidig som de flytter, bytter også Akonto Økonomi logo for å tydeligere illustrere den faglige kompetansen og teknologiske tyngden de besitter både internt og i fellesskap med øvrige selskaper i Ecit-gruppen.

Akontos nye logo tydeliggjør tilknytningen til øvrige selskaper i Ecit-gruppen.

Utover nærhet til Veiby, byr en lokalisering i HM49 også på en rekke andre umiddelbare fordeler; blant annet gratis kundeparkering og et stort og innholdsrikt faglig miljø – også utover økonomi.

Med Akonto på plass er HM49 mer enn fylt opp, og enkelte andre leietakere vil derfor flytte videre inn i det nye kontorbygget HM33 – som bygges på «HM49-mal», og ferdigstilles om få uker.

Det er hyggelig at flere og flere får øynene opp for fordelen av å tilhøre et godt arbeidsfellesskap i et område i spennende utvikling og vekst. AKA ønsker Akonto Økonomi hjertelig velkommen til HM49!