AKA vokser videre med nytt eiendomskjøp i Ski

AKA overtar 1. juni en nyoppført næringsseksjon i et spennende utviklingsområde i Nordre Follo. Transaksjonen har en verdi på 70 millioner kroner.

Leder for transaksjoner i Bonava, Stig Tuft, og investeringsdirektør i AKA, Hallvard Thoresen.
Leder for transaksjoner i Bonava, Stig Tuft, og investeringsdirektør i AKA, Hallvard Thoresen.

- I mars åpnet en Extra dagligvareforretning i lokalene, sier AKAs investeringsdirektør Hallvard Thoresen. - Seksjonen har et totalt areal på 2 820 kvadratmeter, fordelt på butikkareal, varemottak og parkeringskjeller. Fra parkeringskjeller er det et praktisk rullebånd direkte opp til butikken. I tillegg er det en romslig utendørs parkeringsplass.

- Tamburløkka er et spennende utviklingsområde med nærhet til Ski sentrum, fortsetter Hallvard. Det er eiendomsutvikleren Bonava som utvikler området med boliger, og som har solgt ut næringsarealet. De har planlagt 500 leiligheter i Tamburløkka-prosjektet de neste årene.

- Bonava sin primære strategi er å utvikle gode boliger og nabolag, sier leder for transaksjoner i Bonava, Stig Tuft. - Når vi også får innslag av næring i våre prosjekter, jobber vi sammen med leietaker for å finne beste løsning for nabolaget. Det er ikke en del av Bonava sin strategi å eie og forvalte næringsareal. Vi er glade for at vi nå overlater eierskapet til AKA som er en solid aktør innen dette segmentet, sier Tuft.

- Eiendommen passer fint inn i AKAs portefølje av handelsnæringseiendommer med solide motparter, sier Hallvard. - Jeg er sikker på at vi fortsatt kommer til å ha et godt samarbeid med Bonava – det blir spennende å følge med på utviklingen av området i årene som kommer.

Fra før eier AKA to energistasjoner i nærheten, ved Vinterbro.