AKA vokser videre

Regnskapet per 2. tertial viser meget solide resultater og reflekterer både lønnsomme eiendomsinvesteringer, god forvaltning av eksisterende eiendomsportefølje og gevinst fra salg.

Finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og daglig leder Paal Haakensen.
Finansdirektør Jane K. Gravbråten, investeringssjef Hallvard Thoresen og daglig leder Paal Haakensen.

Resultatet før skatt per 2. tertial 2020 endte på 203,3 mill. kroner, som er en økning på 108,2 mill. kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Underliggende resultat før skatt per 2. tertial 2020 ble 106,4 mill. kroner. Dette er 8,4 mill. kroner over underliggende resultat før skatt fra samme periode i fjor – en vekst på ca. 9%.

AKAs finansdirektør Jane K. Gravbråten forklarer at veksten hovedsakelig er drevet av økte leieinntekter fra vesentlige eiendomsinvesteringer i 2019, samt gevinst fra salg av eiendom.

AKA har ved avleggelsen av tertialregnskapet gjennomført kjøp og inngått avtaler om overtakelse av til sammen 9 eiendommer til en samlet verdi på ca. 450 mill. kroner.

Eiendomsporteføljen som forvaltes av AKA bestod per 2. tertial 2020 av 225 eiendommer med et totalt areal på 411.000 m², mens samlede årlige leieinntekter var 611 mill. kroner.

- To tredeler av AKAs omsetning kommer fra utleie til dagligvaremarkedet, som i løpet av årets første åtte måneder har opplevd en ekstraordinær vekst på grunn av smittevernstiltak som eksempelvis stengt grensehandel, sier Gravbråten.

Også selskapets leietakere innen faghandel og bredt vareutvalg har hatt en kraftig vekst hittil i år. Med sine lange leieavtaler med Norges største og mest solide leietakere er AKAs eiendomsportefølje samlet sett godt posisjonert i eiendomsmarkedet fremover.

- Nå har vi fokus på å gjennomføre planlagte aktiviteter ut året, noe som innebærer å bruke vår spisskompetanse på effektiv drift og forvaltning, sier AKAs daglig leder Paal Haakensen. Selskapet ligger an til samlede investeringer opp mot én mrd. kroner i 2020.

 

Nøkkeltall AKA Konsern per 2. tertial 2020

 

Nøkkeltall AKA Konsern inkl. deleide selskap per 2. tertial 2020