AKA vokser og styrker organisasjonen

2019 har vært et spennende år så langt, og AKA har sterke ambisjoner om å vokse ytterligere også i årene som kommer. Med det kommer også behov for forsterkninger i organisasjonen.

Odd Ivar Sæta (t.v.) tiltrer stillingen som utviklingssjef i AKA. Eskil Viken blir ny driftsansvarlig.
Odd Ivar Sæta (t.v.) tiltrer stillingen som utviklingssjef i AKA. Eskil Viken blir ny driftsansvarlig.

AKA sin eiendomsportefølje består nå av mer enn 200 eiendommer fordelt på alle landets fylker. Eiendommene teller mer enn 1 million kvadratmeter tomteareal, og ved mange av dem er det muligheter for videreutvikling av eiendommene.

- Utvikling gjør vi selvsagt i tett samarbeid sammen med våre eksisterende leietakere på hver enkelt eiendom, slik at vi ivaretar alles interesser best mulig og danner grunnlag for ytterligere felles vekst og lønnsomhet, forteller daglig leder Paal Haakensen. Og det er mange detaljer som skal på plass for at begge parter skal oppleve suksess.

- Vi har kravstore leietakere som er opptatt av kvalitet både på bygg og infrastrukturen knyttet til eiendommen. Gjennom bevisst å utnytte vår bransjekunnskap, og gjennom godt samarbeid med våre profesjonelle leietakere, ønsker vi å øke vårt fokus på våre eiendommer fremover – både lokalt og nasjonalt, sier Paal.

Intern rekruttering

For å styrke staben i AKA - for å kunne holde tritt med den raske veksten i selskapet, har ledelsen den siste tiden jobbet målrettet for å finne en kandidat som kan fokusere fullt ut på utvikling av eiendommene. - Det er derfor med glede at vi kan fortelle at vi har ansatt Odd Ivar Sæta som utviklingssjef i AKA, forteller Paal.

Odd Ivar har vært ansatt som driftsansvarlig i selskapet fra 2014, og har inngående kunnskaper om hvilke behov leietakerne har – samtidig som han kjenner AKA godt. - Vi er stolte over at vi kan rekruttere en intern ressurs til dette viktige arbeidet, meddeler Paal.

- For meg er dette en spennende utfordring, forteller Odd Ivar. - Etter snart fem år som driftsansvarlig i AKA har jeg tilegnet meg god kunnskap om hva som er viktig for våre leietakere. Han har også lang erfaring med utvikling av eiendom fra tidligere arbeidsforhold. - Nå gleder jeg meg til både å ta del i arbeidet med AKAs lokale utviklingsområder, og prosjekter ellers i landet, sier Odd Ivar fornøyd.

Nyansatt driftsansvarlig

For å fylle Odd Ivar sine sko lette vi etter en dyktig og rutinert medarbeider som kjenner dagligvare- og eiendomsbransjen godt.

- Vi i AKA er opptatt av at alle eiendommer til enhver tid skal fremstå som attraktive og gode handelspunkter for leietakerne, forteller driftsdirektør Rolf Hammerengen. - Vi er avhengig av dyktig driftspersonell som kan følge hver leietaker og eiendom tett. Det er derfor også svært hyggelig å fortelle at vi har ansatt Eskil Viken som ny driftsansvarlig, fortsetter Rolf.

Eskil har lang fartstid fra dagligvarebransjen – han er faktisk en som kjenner AKA fra den tid AKA selv drev dagligvareforretninger, og var butikksjef ved to av selskapets butikker på 90-tallet. Når AKA fusjonerte med NorgesGruppen, ble han ansatt i Kjøpmannshuset som driftsleder for butikker i Vestfold/Telemark, og jobbet også som prosjektleder for butikker i Buskerud/Vestfold/Telemark.

De siste 11 årene har Eskil vært driftssjef i det regionale dagligvareselskapet Mat Invest som har butikker i Vestfold. - Det er en kunnskapsrik ansatt AKA har fått med på laget, vi gleder oss til å få med han på AKA-laget til høsten, avslutter en fornøyd driftsdirektør.