AKA styrker organisasjonen

Det var med stor glede at AKA kunne ønske Kari-Anne Wolff-Skjelbred velkommen som nyansatt i selskapets administrasjon 1. desember 2021.

Kari-Anne (55) tiltrådte stilingen som direktør organisasjon og bærekraft, der hun blant annet vil arbeide med kontinuerlig forbedring av interne arbeidsprosesser og ha ansvar for selskapets arbeid med bærekraft.

- Dette er viktige elementer i ambisjonen om å videreutvikle AKA og måten vi jobber på, og vil legge til rette for fremtidig vekst, sier AKAs adm.dir. Jane K. Gravbråten. - Det er ingen tvil om at Kari-Anne har mye å bidra med i dette arbeidet.

Kari-Anne er bosatt i Drøbak og kommer fra en stilling som director i Deloitte i Drammen. Der har hun ledet selskapets satsning på konsulentvirksomhet. I tillegg til å være utdannet statsautorisert revisor har hun en to-årig utdannelse innen coaching.

- Hun har bred erfaring med iverksettelse og gjennomføring av endringsprosesser, både når det gjelder praktisk gjennomføring og å ivareta den menneskelige faktoren i endringer. Videre har hun god forretningsforståelse, evne til å se helheten, samt god strategisk tenkning, sier Jane.

Vi ønsker Kari-Anne velkommen som en del av AKA-familien!