AKA styrker økonomifunksjonen

Økonomiavdelingen i AKA har de siste årene jobbet målrettet med videreutvikling av interne prosesser, rutiner og kompetanse. Fra 1. februar tiltrer en ny controller.

Leif Thomas Breivold er ansatt som AKAs nye controller.
Leif Thomas Breivold er ansatt som AKAs nye controller.

- Profesjonalisering, fagkunnskap og effektive systemer er viktige elementer i ambisjonen om å stadig bli bedre, og i det kontinuerlige forbedringsarbeidet er det medarbeiderne som spiller hovedrollene, uttaler finansdirektør Jane K. Gravbråten.

Eiendomsporteføljen til AKA har vokst i et høyt tempo, og med en strategi som tilsier videre vekst er det behov for å styrke laget ytterligere.

- Det er veldig positivt å se at så mange kvalifiserte kandidater anser AKA som en attraktiv arbeidsgiver, og til syvende og sist handler det om en gjensidig kjemi og forståelse for hva som kreves for å lykkes i AKA, sier økonomisjef Thomas Simonsen.

Fra 1. februar tiltrer Leif Thomas Breivold stillingen som controller. Leif Thomas har lang og relevant erfaring fra flere år i revisjon hos EY og de siste årene som controller i Uloba - Independent Living Norge SA. Privat bor Leif Thomas i Hønefoss, like i nærheten av sin nye arbeidsplass, med kone og barn.

- Med sterke analytiske evner og systeminnsikt, i tillegg til en hyggelig personlighet, etterlot Leif Thomas et meget solid inntrykk i rekrutteringsprosessen. Ekstra gledelig er det at vår nye kollega har lokal tilhørighet. Vi ønsker Leif Thomas velkommen på laget, avslutter en fornøyd økonomisjef.