Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

AKA med økte inntekter og god lønnsomhet

Langsiktig rentesikringsstrategi bidro til fortsatt god lønnsomhet.

Finansdirektør Thomas Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen.
Finansdirektør Thomas Simonsen, adm.dir. Jane K. Gravbråten og investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

Til tross for økte renter og krevende finansielle forhold leverer konsernet fortsatt god lønnsomhet per 2. tertial. Leieinntekter var 455,4 mill. kroner mot 418,1 mill. kroner i samme periode i 2022. Økningen knyttes til årlig oppregulering av husleier, kjøp av nye eiendommer og investeringer i eiendomsporteføljen. Periodens resultat før skatt var 101,5 mill. kroner mot 104,4 mill. kroner i tilsvarende periode i fjor. Det er en nedgang mot fjoråret på 2,9 mill. kroner drevet av økte finanskostnader som følge av økt rentenivå.

- Lønnsomheten blir påvirket av det økte rentenivået, men samtidig er vi godt beskyttet med rentesikringer og økte husleier. Vår langsiktige forretningsmodell og finansielle strategi viser seg meget solid, også ved mer krevende makroøkonomiske forutsetninger, sier AKAs finansdirektør Thomas Simonsen.

Aktiviteten i transaksjonsmarkedet for næringseiendom har vært lav i en lengre periode, og tilsvarende har det vært få transaksjoner for AKA så langt i 2023. Konsernet har hittil i år overtatt to nye handelseiendommer, i henholdsvis Målselv kommune (NG og Europris) og på Hamar (REMA 1000). Det er i tillegg påbegynt og ferdigstilt flere utviklingsprosjekter på egne eiendommer.

- Transaksjonsmarkedet for næringseiendom har vært påvirket av stadig økende renter de to siste årene, og spesielt inneværende år. Omsetningen i markedet har ikke vært på et like lavt nivå siden 2014. Hovedforklaringen til den kraftige nedgangen er fortsatt stor avstand mellom kjøper og selger når det gjelder prisforventninger, sier investeringsdirektør Hallvard Thoresen.

Per oktober 2023 eier AKA, direkte eller indirekte, en landsdekkende portefølje bestående av 237 eiendommer og 530.000 kvadratmeter med en samlet årlig leieinntekt på 823 mill. kroner, hvorav 55 % av inntektene kommer fra utleie til dagligvaresegmentet. Vektet gjenværende leietid i porteføljen var per oktober 7,2 år og 98,8 % av arealet er utleid. Eiendomsporteføljen er lokalisert i alle landsdeler i Norge og de største leietakerne er Reitan (32 %), NorgesGruppen (26 %), Coop (9 %) og Europris (8 %).

- Vi ønsker å være en proaktiv og fremtidsrettet gårdeier, og arbeider også tett med våre leietakere i prosjekter som skal redusere eiendommenes klimaavtrykk og leietakernes energiforbruk, sier adm.dir. Jane K. Gravbråten. Konsernets visjon er å være landets ledende innen drift og forvaltning av egne førsteklasses handelseiendommer, med hovedvekt på dagligvare.

 

Les AKAs delårsrapport for 2. tertial 2023 her.  

 

Nøkkeltall AKA konsern per 31.8.2023

 

Nøkkeltall eiendomsportefølje eid direkte og indirekte av AKA per oktober 2023