AKA legger til rette for ytterligere utvikling

AKA vokser, også i Hvervenmoen Næringspark, og legger til rette for videre utvikling av området. Nylig har selskapet kjøpt en 8,7 mål stor tomt ved innkjøringen til næringsparken. På tomten ligger et bygg på 2 400 kvadratmeter, der Sats Elixia og Fysioterapisenteret er leietakere.

– Dette er et strategisk kjøp, som handler om langsiktige utviklingsmuligheter i Hvervenmoen Næringspark, forteller investeringssjef i AKA, Hallvard Thoresen. – Vår vurdering er at tomten har en meget god beliggenhet og et godt potensiale, men per i dag er det ingen konkrete planer for bygget eller tomten.

AKA har arbeidet med en langsiktig utvikling av næringsparken siden 90-tallet, og vil fortsette også i årene fremover. Flere gode og funksjonelle kontormiljøer som HM49 og HM33, men også ytterligere etableringer innen handel vil komme på sikt – parallelt med utbyggingen av E16 og Ringeriksbanen.

Utviklingsdirektør i AKA, Terje Dahlen, fortsetter: - Vi har klare rammer og reguleringsbestemmelser som vi forholder oss til. Medregnet kontorfellesskapet HM33 under oppføring og en forestående oppstart av et nytt handelsbygg, har vi de siste årene bygget 31 000 kvadratmeter storhandel og 18 000 kvadratmeter kontorarealer – som er i tråd med gjeldende regulering.

– Selskapet ønsker å fortsette og gjøre kloke investeringer på sin «hjemmebane», også i fremtiden. Vi har tro på at det på sikt åpnes opp for ytterligere utvikling, og det er derfor en naturlig beslutning å sikre seg nøkkeltomter tidlig i prosessen, avslutter investeringssjef Hallvard Thoresen.

Selger av eiendommen er HOS Eiendom AS; Terje Haukeland, Gunnar Opsal og Yngve Soltvedt.