AKA investerer i kjøpesenter

Et syndikat tilrettelagt av Vika Project Finance, med AKA AS og JHG Invest med Coop Klepp SA og Aurora i spissen som ankerinvestorer, har kjøpt Jærhagen kjøpesenter utenfor Stavanger.

Jærhagen kjøpesenter i Klepp kommune på Jæren.
Jærhagen kjøpesenter i Klepp kommune på Jæren.

- Jærhagen er et kombisenter som inneholder både et tradisjonelt kjøpesenter og en big-box-del, og ikke minst en 7 000 kvm. stor dagligvare i regi av Coop Mega, sier investeringsdirektør i AKA, Hallvard Thoresen.

Hovedsatsningsområdet innen dagligvareeiendom er for tiden skarpt priset, og selskapet har derfor sett etter alternative investeringer. AKA både eier, drifter og forvalter mange big-box-eiendommer og kjenner segmentet godt, men har siden 2012 bevisst ikke gått inn i kjøpesenter-segmentet.

- En finansiell investering i Jærhagen Eiendomsinvest AS passer imidlertid AKA meget godt, sier Hallvard. - Dette blir første gang AKA deltar i et syndikat, og på denne måten får vi mulighet til å ta del i enda større eiendomsinvesteringer enn vi ville gjort alene.

AKAs investeringsstrategi er fortsatt primært kjøp av eiendommer innen handelssegmentet, med fokus på leietakere innen dagligvare, bredt vareutvalg og byggevare.

Om Jærhagen kjøpesenter:

Jærhagen, som har adresse Solavegen 25 og 29, er en kombinert kjøpesenter- og big-box eiendom på ca. 70 000 kvm. Senteret ble opprinnelig oppført i 2004 som et rent kjøpesenter, men ble i 2018 utvidet med en egen big-box-del på ca. 40 000 kvm.

Handelseiendommen kan vise til en solid og diversifisert leietakermiks med nøkkelleietakere som Coop, med blant annet Coop Mega og Coop Obs bygg, Elkjøp, Power, Elektroimpotøren, Rusta, Fagmøbler og Sport 1. Disse leier over 50 % av arealet. Leieinntektene for 2022 er anslått til ca. 70 millioner kroner. Det Lars Løseth-kontrollerte forvaltningsselskapet Alti Forvaltning skal forestå driften av senteret sammen med den lokale senterledelsen.

Ifølge kjøpesenterindeksen til Kvarum Analyse, er Jærhagen blant kjøpesentrene i Norge med høyest omsetningsvekst i perioden januar til september 2021 med en vekst på 10,2 %. I 2020 omsatte senteret for ca. 1,4 milliarder kroner og ligger godt an til å øke omsetningen ytterligere i 2021.

Jærhagen er strategisk beliggende i Klepp kommune syd i Stavangerregionen. Innenfor en radius av 30 minutter med bil er kundegrunnlaget ca. 300 000 personer.